sábado, 24 de julio de 2010

Antoni Rosselló Caçador (Palma 1870-1945)

Jurista, polític i voluntari de Creu Roja.

Cursa el batxillerat a l'Institut Balear amb la promoció de 1880-1886.

Estudia dret a la Universitat de Barcelona, on obté el títol de llicenciat. Militant del partit conservador, és batle de Palma en dos mandats (octubre 1899 – març 1903 i febrer 1907 – juliol 1909).Té 29 anys en ser elegit batle de Palma per primera vegada.

És professor de dret mercantil de l’Escola de Comerç. El 1915 és elegit president de la Junta del Casino Conservador Datista. És secretari de l’Ajuntament de Palma. Un carrer de Palma duu el seu nom. Tenia el domicili en el casal del carrer Campaner, núm. 1, que era de la seva propietat.

Com a soci de Creu Roja a les Balears, és (1905-1907) vicepresident de la Junta directiva i, més endavant, és (1920-1935) consultor lletrat de la citada Junta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario