sábado, 30 de julio de 2011

Rafel Gil Mendoza "Rafa Gil" (Burriana, Castelló, 18 de febrer de 1933 - Palma, 29 de juliol de 2011)

Notari, jurista, polític i articulista.

Fill de Rafel Gil Maties i Carme Mendoza i Mendoza, es trasllada a Palma amb la família el 1945. Resident al Terreno, cursa el batxillerat al col·legi de Sant Lluís Gonzaga i estudia Dret a la Universitat de Barcelona (1951-1956).

Fa oposicions a notaries i guanya una plaça a la Península. Amb motiu de la jubilació del notari de Palma Jeroni Massanet Sampol, obté la seva plaça. Munta (1976) la notaria a la planta 4 de l’edifici del Banc de Crèdit Balear de la plaça d’Espanya, on té com a primer oficial Joan Manel Cerdó Vives fins que aquest és baixa per jubilació. Com a notari treballa amb rigor i acreditada eficàcia. Aconsegueix convertir la notaria en una de les més actives i prestigioses de Mallorca.

Fa part del grup fundador de l’UCD a les Balears, partit en el qual milita, per bé que mai no accepta cap càrrec polític. És degà del Col·legi Notarial (1997-1982) i president d’Editora Balear (1985-1990), que publica el "Diario de Mallorca". Fa part de la Comissió dels Onze (1980-81), encarregada d’elaborar el Projecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en el marc de la Constitució de 1978. Hi fa aportacions que ell qualifica d’eminentment tècniques. Posteriorment, fa part de la Comissió Assessora per a la Reforma de l’Estatut d'Autonima de les Illes Balears (2007). Com a membre de les dues comissions estatutàries, rep en ambdues ocasions la medalla de la Comunitat Autònoma. Participa en la redacció de la Llei de Règim Jurídic de les Illes Balears. La seva opinió és tinguda en compte pel Govern i particulars, que sovint li demanen consell sobre temes jurídics. És acadèmic numerari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Balears.

Publica a la premsa nombrosos articles d’opinió. Fa part del Grup Ramon Llull, creat el 2008 per elaborar articles d’opinió. Afeccionat a navegar, és vicepresident segon del Reial Club Nàutic de Palma (2003-2007). Afeccionat a la música, s’agrada d’interpretar amb la dona melodies dels anys 60 i altres. Afeccionat a la vida rural, és propietari de la possessió Fangar (Campanet), les cases de la qual restaura acuradament. És soci del Cercle d’Economia de Mallorca.

Dotat d’un esperit obert, liberal, moderat i lúcid, és un bon conversador i un excel·lent polemista. Casat amb Antònia March, són pares de diversos fills. Mor a Palma als 78 anys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario