sábado, 25 de mayo de 2013

Sa Indioteria (Palma, Mallorca)

La barriada de sa Indioteria ocupa una zona situada a l’extrem nord-est del terme municipal de Palma. Limita amb Es Secar de la Real, Son Sardina, Cas Capiscol, Son Oliva, Amanecer, s’Olivera i Son Cladera. S’origina com a resultat d’un procés de parcel·lació gradual que dóna lloc a un espai amb les característiques d’una zona rural de la perifèria urbana de Palma. Aquestes característiques es mantenen fins al final de la dècada de 1960-1969.

La versió popular estableix que el terme de sa Indioteria té l’origen en unes cases situades en terres de l’antiga possessió de Son Arpina (actualment a l’interior del polígon de Son Castelló), on es criaven indiots. Els noms documentats de la barriada han evolucionat d’acord amb una pauta històrica lògica i coherent. La primera referència escrita disponible li atribueix el nom Indioters. Posteriorment, se l’anomena Cals Indioters (1877), Pla dels Indioters (1860), Pla de sa Indioteria i, finalment, sa Indioteria (1869).

Els primers establits disseminats corresponen a la segona meitat del segle XVIII. La denominació per identificar els establits com un col·lectiu no apareix fins a la primera meitat del segle XIX. El nucli de la barriada neix a l’entorn de l’església de Sant Josep, que és beneïda el 1899 i erigida en vicaria in capite el 1907. Arran d’aquests fets, hi ha un intent de substituir el nom popular de sa Indioteria pel de Sant Josep del Terme, que no prospera.

A partir dels anys 30 del segle passat, la barriada té dues àrees ben diferenciades: la zona rural i la zona urbana. La zona urbana creix a la vora del temple i es veu impulsada per la urbanització que es duu a terme els anys de la dècada de 1930-1939. La construcció del polígon de Son Castelló, inaugurat el 1967, que es consolida com un gran pol d’activitat econòmica a partir de 1978, canvia la fesomia de la barriada i determina la progressiva decadència de l’àrea rural. L’àrea urbana esdevé una zona perifèrica de Palma. Segons dades de l’INE referides al 2007 la zona urbana té 3.469 habitants i la rural en té 1.445.

En els anys 60 era molt habitual l’excursió al pinar de Son Macià, propietat de l’advocat Alfons Barceló i Barceló. El 1979 és nomenat rector de la parròquia de Sant Josep del Terme el prevere Bartomeu Suau Serra, que porta a terme una labor rellevant d’integració social i de cohesió social de la població resident. Des de 2003 és rector de les parròquies de Sant Josep del Terme i del Pont d’Inca. També han estat força importants en l’àmbit del suport a la socialització de la barriada el club de bàsquet Antoni Pizà, els equips que acull i les pistes que ofereix de bàsquet i minibàsquet.


Bibliografia

Dolores LADARIA, “Sa Indioteria: urbana y rural”, Última Hora, 25-V-2013, pàg. 39

Antoni GINARD BUJOSA, “Sa Indioteria (Palma, Mallorca), un cas de pervivència d’un topònim popular”, XV Jornada d’Antroponimia i Toponimia, Manacor 2002, Servei de Publicacions de la UIB ed., pàg. 305-316, Palma, 2004.

Wikipedia

No hay comentarios:

Publicar un comentario