sábado, 29 de junio de 2013

Aliança Nacional Mallorquina (ANAM) (1975-1976)

Partit polític fundat al final de 1975. El seu programa assumeix la democràcia parlamentària, el reconeixement i la defensa de les llibertats, el respecte als drets humans i l’establiment d’una àmplia autonomia i de l’autogovern a l’illa. Liderat per Climent Garau Arbona, es posiciona contra el sucursalisme polític dels partits d'àmbit estatal. 

L’acte constitucional consisteix en una reunió a la casa de Climent Garau, a Palma, a la que assisteixen Antoni Campins Colom, economista; Joan Beltran Romeu, empleat de banca; Miquel Duran Ordinyana; Pere Nicolau Bover, arquitecte; Joan Garcias Trullols, farmacèutic; Miquel Alenyà Fuster, economista; Josep M. Llompart de la Peña, poeta i delineant; Francesc Artigas Bonet i Climent Garau Arbona, farmacèutic. A l’acte inaugural s’aprova la denominació del partit, l’anagrama, les bases del programa i les normes de seguretat del grup. Posteriorment, s'hi afegeixen Niní Qietglas Rosanes, Josep Rovira, Isidor Marí i Pere Carrió.

El funcionament del partit posa de manifest l’existència de dos corrents: el socialista d’esquerres i el nacionalista. El primer, liderat per Antoni Campins, defensa la prioritat de la ideologia socialista i d’esquerres amb relació als ideals nacionalistes. El segon corrent, liderat per Climent Garau, proposa la preeminència dels postulats nacionalistes acompanyats d’una ideologia centrista, moderada i pragmàtica. Uns mesos més tard el primer grup s’integra en el Partit Socialista de les Illes (PSI) i el segon constitueix el GASI (Grup per l’Autonomia i el Socialisme de les Illes). Alhora l’ANAM es dissol (1976).

El 1976, el GASI, el Partit Nacionalista de Mallorca (PNM), dissidents del PSI i independents propers a Josep Melià Pericàs, constitueixen una agrupació destinada a coordinar l’acció de les parts. A aquesta agrupació se l’anomena Aliança Nacional Mallorquina (ANAM). El novembre de 1976 el GASI se separa de l’agrupació, que desapareix.

Climent Garau a la biografia escrita per Jaume Mateu situa la constitució de l'ANAM a la tardor de 1973.

Bibliografia


GEM; 1, 115

Jaume MATEU MARTÍ, "Climent Garau, un fil de memòria", pàg. 149-150, Lleonard Muntaner ed.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Palma, 2008

No hay comentarios:

Publicar un comentario