domingo, 23 de junio de 2013

Antoni J. Llobera Amer (Palma, 1909 – 10 de desembre de 1987)

Metge i empresari. Estudia el batxiller a l’Institut de Palma amb la promoció de 1925. Són condeixebles seus Guillem Llompart de la Peña, Olimpio Aguado Villalonga, Ramon Canet Miró-Granada, Andreu Ferret Jaume, Jaume Puigserver Mulet, Maria Plaza Muntaner, Jaume Garau Fargas, etc. Cursa la carrera de Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, on es llicencia i s’especialitza en dermatologia.

Exerceix la professió a Palma. Treballa a l’Hospital Provincial, d’on és cap de dermatologia (1969-1979). És el cap dels serveis mèdics que presta a Mallorca la Mútua d’Accidents del Treball Catalunya fins a la seva jubilació (1979). Com a metge es caracteritza pel seu tracte humà, comprensiu i afectuós.

És propietari de la casa pairal dels Llobera (Can Llobera) a Pollença, que conserva amb devoció i que ocupa temporalment sempre que pot. També és propietari de la finca rústica de Can Botana (Cala Sant Vicenç) i de la de Gommar (Pollença). En aquesta darrera hi fa, sense preses, una urbanització de qualitat, propera a la vila i amb excel·lents perspectives. La iniciativa obté un bon nivell d’acceptació entre els pollencins residents i no residents al municipi i el públic en general.

Bon conversador, d’esperit comunicatiu i sociable, li agrada tractar temes de medicina, política, art, pintura, literatura, economia, prospectiva i similars. Manté una relació de gran amistat amb Marcel·lí Llabrés Amengual.

Casat (1940) amb Joana de Lete Sagreres, no tenen fills. En restar vidu, contreu segones núpcies amb Jerònima Cerdà. Confia sobretot en el seus nebots Alfons i Ferran d'Olesa Llobera. Vaig tenir l’oportunitat de conèixer-lo i tractar-lo personalment a partir de 1975. De tarannà respectuós, tolerant i comunicatiu, va quallar entre nosaltres una relació d’amistat, confiança i afecte, que em fa goig recordar. Mor a Palma, a la seva casa de l’avinguda Jaume III.


Bibliografia

J.J. GUTIÉRREZ DE LA PEÑA i Antoni MONTIS, “Inicios de la dermatología en Mallorca”, Revista Balear de Medicina, pàg. 23-30, Palma, 2006.

Joan PLA, “Las Orlas”, P i P editors, Palma, 1989.

No hay comentarios:

Publicar un comentario