miércoles, 12 de junio de 2013

Professors del Seminari Diocesà de Mallorca (1953-1959)

Antoni Esteva Tous, primer curs de llatí
Miquel Amer Quetglas, segon curs de llatí
Miquel Ramon Font, tercer curs de llatí
Joan B. Munar Ramis, tercer curs de llatí
Llorenç Escalas Florit, curs intensiu de llatí per a batxillers
Josep Sacanell Garí, filosofia de primer curs
Sebastià Gayà Riera, història de la filosofia
Francesc Payeras Mulet, filosofia de segon curs
Bartomeu Quetglas Gayà, filosofia de tercer curs i sociologia
Joan Nicolau Riutort, aplogètica
Rafel Caldentey, apologètica
Llorenç Pérez Martínez, història de l'Església
Bru Morey Fiol, dret públic eclesiàstic
Joan Rossell Santomà, missionologia
Bernat Julià Rosselló, música
Guillem Fiol Colom, piano
Pere Amorós Bestard, grec bíblic
Francesc Planes Muntaner, hebreu
Antoni Sanxo Nebot, oratòria i comunicació

Nota: la relació conté solament els noms dels professors que m'impartiren classes o m'examinaren
entre 1953 i 1959


No hay comentarios:

Publicar un comentario