sábado, 7 de diciembre de 2013

Josep Antoni Barceló Rosselló (Palma, 1938 – 6 de desembre de 2013)

Funcionari de Correus i de la Caixa Postal jubilat. Estudia el batxillerat al col·legi de La Salle de Palma. Fa part de la promoció dels batxillers 1949-1955 amb Fernando Sánchez Monge, Lluís Moyà Bareche, Bartomeu Fortesa Pujol, Bartomeu Cabot Company, Pere de la Portilla Costa, Agustí Estela Ripoll, Salvador Llamas Fuentes, etc. D’al·lot viu al carrer de Rubén Darío (Palma), cosa per la qual ell i jo fem plegats bona part del camí d’anada i de tornada de casa a classe. Malgrat que el 1951 trasllat la matrícula a l’Institut Ramon Llull, l’amistat mútua es manté durant molts d’anys i té l’oportunitat de manifestar-se amb certa reiteració.

Fa oposicions al cos tècnic superior de Correus, que guanya. Treballa a diverses destinacions a Mallorca. Amb motiu de la desvinculació de la Caixa Postal del cos de Correus es presenta a les oposicions que es fan per cobrir les places de la nova entitat. Supera els exàmens i aprova amb una bona qualificació l’estudi preceptiu sobre un tema referit a la realitat del mercat financer del moment. Aleshores, em va demanar dades i informació general sobre el tema esmentat, que li vaig facilitar en la mesura en què em va ser possible.

Com a responsable de les oficines de la Caixa Postal a les illes, va gestionar el procés d’adaptació de l’entitat al mercat general i a les característiques singulars que el diferenciaven del que havien estat les pràctiques habituals de la Caixa Postal. Regí amb encert i afecció la sala d’exposicions d’arts plàstiques dependent de l’entitat. Record que vàries vegades em va convidar a visitar-la amb motiu d’alguna mostra de caire extraordinari.

Casat, és pare de 4 fills: Joan Josep, Rafel, Mara i Tània Barceló Ferrer. Vidu, es casa en segones núpcies amb Maria del Pilar Feliu Mazaira. La seva germana, Margarida Barceló Rosselló (Palma, 1930-2007), empresària, promotora i titular durant molts d’anys de l’hotel Albatros (Illetes), presidí l’Associació de Dones Empresàries de les Balears. A l’hora de la jubilació va sabre retirar-se amb discreció i amb afanys d’aprofitar el temps i gaudir de les noves oportunitats.Bibliografía

Joan PLA, “Las Orlas”, P. i P. editors, Palma, 1989.


No hay comentarios:

Publicar un comentario