domingo, 20 de abril de 2014

Francesc Manel de los Herreros i Schwager (El Pedernoso, Conca, 1817 - Valldemossa, 26 d'octubre de 1903)


Professor i escriptor. Als 19 anys (1836) trasllada la residència a Maó, on ocupa una plaça gratuïta de professor d'Aritmètica i Geometria aplicades a les Arts, sostinguda per l'Ajuntament de Maó. L'any següent (1837) ocupa a Palma la plaça d'oficial primer de la Diputació Provincial. Entre 1842 i 1847 ocupa una plaça de professor de l'Escola Normal. El 1845 és nomenat director interí de l'Institut Balear i professor substitut de Lògica. El 1847 ocupa la plaça de professor de Lògica en propietat i el 1849 és nomenat director efectiu del centre. El 1851 passa a la càtedra de Matemàtiques interinament per tornar desseguida a la de Lògica. És director de l'institut fins que es jubila el 2 de novembre del 1900. Entre 1894 i 1903 és president de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears. El 1924 l'Ajuntament de Palma posa el seu nom a un carrer. Durant molts d'anys s'ha dit i s'ha escrit erròniament que havia nat a Maó (Menorca).

No hay comentarios:

Publicar un comentario