lunes, 21 de abril de 2014

Marià Aguiló Fuster (Palma, 16 de maig de 1825 - Barcelona, 6 de juny de 1897)

Poeta i bibliòfil. Estudia el batxillerat a l'Institut Balear i cursa la carrera de dret a Barcelona, que no acaba. El 1849 ingressa en el cos d'arxivers i bibliotecaris i arriba a ser director de la biblioteca universitària de Barcelona i de la biblioteca de la Universitat de València. Publica l'obra Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1760. El 1925 es publiquen les seves Poesías Completas. Escriu un diccionari català en 8 toms, que publica l'Institut d'Estudis Catalans. És membre numerari de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la Real Academia de la Historia i de la Societat Arqueològica Lulliana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario