sábado, 10 de mayo de 2014

Carles José Guitart (Comunitat Valenciana, 1910 c. – Palma, 30 de gener del 1960)

Catedràtic de geografia i història de l’Institut Ramon Llull de Palma. Guanya les oposicions a càtedra de geografia i història el 1942 i és destinat a l’Institut de Palma, on ocupa, a més de la càtedra, el càrrec de secretari. Publica diversos manuals per a l’ensenyament de la història i la geografia als escolars de batxillerat, com Breves Nociones de geografía general y de España e historia de España (1946), Geografía e historia. Primer curso (1947), Ideales del Imperio Español (s/d), Historia Universal (1949), una col·lecció de mapes per a l’aprenentatge de la geografia i la història i altres publicacions. Casat i pare d’un fill, mor a Palma prematurament.


Bibliografia

Carlos JOSÉ GUITART. Ideales del Imperio Español, Imprenta de Bernardo Ferragut, Palma, 112 pàg., Palma, sense any.

Carlos JOSÉ GUITART. Breves nociones de geografía general y de España e historia de España, Patronato Social Femenino de Llucmajor, Palma, 1946.

Carlos JOSÉ GUITART. Geografía e historia. Primer curso, Patronato Social Femenino de Llucmajor, Palma, 1947.

Carlos JOSÉ GUITART. Historia Universal, Patronato Social Femenino de Llucmajor, 273 pàg., Palma, 1949.


No hay comentarios:

Publicar un comentario