miércoles, 25 de junio de 2014

Josep Tarongí Cortès (Palma, 10 de març de 1847 - 4 de gener de 1890)

Prevere i escriptor. Tercer de set fills del matrimoni format per Gaietà Tarongí i Maria Josepa Cortès, estudia el batxillerat a l’Institut Balear entre 1e l859 i el 1865, on és deixeble de Josep Lluís Pons i Gallarza. El 1865 s’incorpora al Seminari Diocesà de Mallorca com a alumne extern, per bé que passarà llargues temporades als seminaris de Menorca i de València. S’ordena de prevere el 1872 a Ciutadella i el 1876 es llicencia en Teologia en el Seminari de València. Es presenta a oposicions a canonge de les catedrals de Ciutadella (Menorca) i de Mallorca, però no les guanya. El 1878 és nomenat canonge del Sacromonte de Granada. Resideix en aquesta ciutat entre el 1878 i el 1888. Sosté una llarga polèmica (1876-1879) sobre la qüestió xueta a Mallorca amb Miquel Maura Montaner, germà d’Antoni Maura. Defensor de la unitat de la llengua catalana i de la Renaixença, publica una sèrie d’articles sobre els temes esmentats a Revista Balear (1876). Escriu els poemaris Inspiraciones (1882) i El Trovador mallorquín (1883) i la novel·la Descansa en paz. En els Jocs Florals de Barcelona guanya dos accèssits. Amb el pas del temps esdevé una figura emblemàtica de la lluita contra la discriminació secular dels xuetes per una part de la societat, l’aristocràcia i la clerecia mallorquines. Publica un recull dels articles  elaborats en el marc de la polèmica citada abans i publicats a Mallorca i a altres indrets de l’Estat. Inicia l’elaboració d’un diccionari mallorquí-castellà, que no pot acabar i resta inèdit. Mor prematurament als 42 anys.Bibliografía

GEM, 17, 120.

Margalida TOMÀS, Aproximació a la tasca intel·lectual de Josep Tarongí, BSAL, 64, pàg. 169-194, Palma, 2008.


No hay comentarios:

Publicar un comentario