lunes, 8 de diciembre de 2014

Jeroni Fortesa Valentí (Palma, Mallorca, 1846 - València, 1923).

Assagista, periodista i poeta. Estudia en el Seminari de Mallorca i a l’Institut Balear. Cursa filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona i a la de Sevilla, on es titula (1876). Ingressa per oposició al cos d’Arxivers, bibliotecaris i antiquaris (1881) i és destinat a la Biblioteca Provincial de València, on resideix fins que es jubila (1912). Publica col·laboracions a la premsa i és redactor de La Voz de Valencia, La Revista de Valencia i altres. Publica treballs diversos en català i castellà.Bibliografía

GEM, 6, 23


Jaume POMAR, Assaig històric sobre el desenvolupament de la instrucció pública a Mallorca, Govern Balear, reedició, Palma, 1990.

No hay comentarios:

Publicar un comentario