viernes, 7 de diciembre de 2012

Marià Palerm Tur (Eivissa)

Procurador, periodista d’ideologia liberal i promotor de Creu Roja a Eivissa. Procurador dels tribunals, és el propietari i director del setmanari “El Porvenir”, que des del febrer de 1902 fa les funcions d’òrgan oficial del partit liberal a Eivissa.

Atès el dèficit de serveis de primers auxilis i sanitaris d’Eivissa, decideix reunir-se (1903) a Palma amb directius de Creu Roja, amb l’objecte d’explorar les possibilitats d’obrir-hi una oficina de la institució. Després d’un primer contacte, és convocat a una reunió ordinària de la junta directiva per tal que conegui el funcionament de la societat. Li recomanen que reuneixi un grup de persones disposades a donar suport a la creació de la comissió de Creu Roja a Eivissa. Vist el seu interès a obrir de manera immediata un dispensari de primers auxilis, és nomenat delegat personal de Creu Roja a Eivissa, la qual cosa li permet autoritzar la inauguració de l'esmentat dispensari.

Ben relacionat amb els cercles socials de l’illa, convoca 16 persones de prestigi a una reunió que té lloc a la Fonda Marina (Eivissa) per tractar el tema. La reunió es fa el 28 de desembre de 1903, s’acorda constituir l’assemblea de Creu Roja a Eivissa i es designen els membres de la comissió insular. Una vegada complides les formalitats pertinents i aprovada la proposta per l’assemblea suprema, els membres de la comissió insular es reuneixen el 4 de maig de 1904 per a la constitució formal de l’assemblea insular i la presa de possessió dels seus membres. D’altra part, es fixa per a dos dies després, el 6 de maig, la celebració de la benedicció de la bandera de la institució. A l’acte és convidat el bisbe de Sión, l’eivissenc Jaume Cardona Tur, present aleshores a l’illa. És elegit secretari de la primera comissió insular i, posteriorment (1916), n’és president.

No hay comentarios:

Publicar un comentario