jueves, 4 de abril de 2013

Presidents de l’Obra Cultural Balear (OCB)


1962-1969: Miquel Fortesa Pinya

1970-1976: Climent Garau Arbona

1976-1983: Josep Maria Llompart de la Peña

1983-1988: Ignasi Ribas Muntaner

1988-1990: Miquel Alenyà Fuster

1990-1991: Bartomeu Fiol Mora

1991-2003: Antoni Mir Fullana

2003-2004: Sebastià Frau Gaià

2005- act.:  Jaume Mateu Martí

No hay comentarios:

Publicar un comentario