miércoles, 23 de abril de 2014

Àlvar Santamaria Arández (Borriol, Castelló, 2 de juny de 1917 – Palma, 13 de desembre de 2004)

Historiador especialitzat en història de Mallorca. Es llicencia en història a la Universitat de València (1942) i es doctora a la Universitat de Madrid (1948). És professor de la Universitat de València (1940-1943). Guanya per oposició una càtedra de geografia i història d’institut i és destinat a l'Institut Joan Alcover (Palma, 1943-1959). Posteriorment passa  al Ramón Llull (1960-1970). Des del 1978 és catedràtic d’història medieval de la UIB. El 1986 n'és nomenat professor emèrit. Publica nombrosos treballs de la seva especialitat. El 1986 és nomenat professor emèrit de la UIB. Adopta una posició activa i pública contra el model autonòmic que defineix la Constitució espanyola del 1978. És acadèmic d’honor de l’Acadèmia d’Estudis Històrics de Mallorca i soci d’honor de la Societat Arqueològica Lul·liana. El 1998 li és concedida la medalla d’or de les Illes Balears.

No hay comentarios:

Publicar un comentario