domingo, 31 de enero de 2010

25 anys d'ASPACE, 25 anys de memòria (2001)

Enhorabona ASPACE, enhorabona Balears

A les Balears estam d’enhorabona i tots ens hem de felicitar amb motiu del 25è aniversari de la creació, per part d’un grup de famílies agosarades i valentes, de l’Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE). L’existència de l’associació i la seva labor exemplar han estat i són un important referent dinamitzador d’iniciatives en el marc d’una societat civil mancada sovint d’idees i de projectes d’abast col•lectiu.

ASPACE ha contribuït a animar i a impulsar la creació d’altres associacions privades orientades a afrontar problemes assistencials diversos. El seu caràcter pioner, l’absència d’ànim de lucre i la seva feina rigorosa, constant, discreta i eficaç, han servit, sobretot, perquè les persones amb paràlisi cerebral tinguessin una atenció i es beneficiessin d’uns serveis professionals de notable qualitat. Ha servit perquè les administracions públiques hi dediquessin l’atenció que calia i els recursos que eren necessaris. Ha servit, també, perquè tots plegats ens adonéssim que la solució dels problemes assistencials demana iniciatives, tenacitat, perseverància i un esperit incansable de treball i sacrifici.

Al llarg de vint-i-cinc anys d’existència, l’experiència d’ASPECE s’ha enriquit, s’ha diversificat i s’ha engrandit. Avui compta amb una xarxa densa de serveis que abraça des del centre d’Educació Especial “Pinyol Vermell” fins a la Residència “Vuit Vents”, passant per la unitat de grans afectats, el centre ocupacional, la unitat d’atenció precoç, el departament d’orientació diagnòstica i de consultes externes, el departament de rehabilitació, la unitat de psicoteràpia i assistència social, el Servei d’atenció mèdica periòdica i les unitats de transport. ASPACE dóna ocupació a educadors, metges, assistents socials, assistents sanitaris, psicòlegs, administratius, voluntaris. El seu treball, organitzat i ben gestionat per la Junta Directiva, el seu president, la gerència i la direcció tècnica, és un model del que ha de ser el treball en equip, una delegació eficient de responsabilitats i funcions i una execució acurada de les tasques.

Pel seu caràcter exemplar, per la qualitat de la seva gestió, per l’eficiència del seu esforç, per l’entusiasme dels que hi treballen i per la transcendència de la seva feina és obligada la felicitació. A més, cal donar-los les gràcies pel que han fet, per com ho han fet i per l’honestedat i la generositat que han inspirat la seva dedicació.

Des del reconeixement més just, des del respecte més profund i des de l’admiració més sincera, l’enhorabona.


Subdirector General
Sa Nostra


25 Anys d’ASPACE,
25 anys de memòria
15-VI-2001,
pàg. 111-113

No hay comentarios:

Publicar un comentario