lunes, 25 de enero de 2010

Mestre anònim de natures mortes (s. XVII)

Nom convencional que es dóna a l’autor anònim o al taller d’una sèrie de natures mortes obrades en el segle XVII. Alfonso Pérez Sánchez considera que l’autor va ser actiu en el període 1630-50.

Les pintures es caracteritzen per l’ús de colors clars, reflexos d’esmalt i ombres força acusades i profundes. El dibuix, la composició i la distribució d’elements, acusen un cert ingenuïsme. Tots els elements són distribuïts sobre un pla o taula que es mira des d’un punt de vista relativament elevat i situat a certa distància. Els motius són sobris i destil•len austeritat. La diferent qualitat de les obres que li són atribuïdes suggereix la possibilitat que es tracti d’un taller, de l’illa o de fora. En un lloc molt visible d’un recipient es veu la inscripció “Llimonet”, referida al seu contingut de confitura de llimona. Aquest fet permet pensar que l’autor era de terres de parla catalana, per bé que la manca de documentació dificulta la seva identificació.

Fan part dels seus motius habituals safates de ceràmica de Delft (Holanda) i cistelles de palma, pots, peces de vidre i ocells estilitzats. S’hi veuen fruites (peres, pomes, raïm, albercocs, prunes, codonys, figues flors, melons, síndries, granades ...), hortalisses (raves, cebes, tomàtigues, carxofes...), dolços i pastissos (duqueses, torrons, crespells ensucrats...), confitures, panades, anyells, vi, etc.

Aquestes obres figuren en nombroses col•leccions privades com a elements de decoració de menjador. Habitualment fan parelles, terns, dobles parelles, sextets o dotzenes. La seva relativa abundància a l’illa motiva que se’l conegui com a mestre o taller mallorquí de natures mortes, sense que aquesta referència postuli necessàriament la seva naixença o residència a Mallorca.

L’atribució de les obres al pintor granadí Blas de Ledesma, actiu en el s XVII, està avui descartada.


Bibliografia

- SA NOSTRA (ed.), “Natura en repòs, la natura morta a Mallorca, segles XVII-XVIII”, Palma 1994.
- Miquel ALENYÀ, “Mestre mallorquí de natures mortes”, GEM, tom 10, pág. 411-412, Palma 1997.
- José M. PARDO, “Mestre de les natures mortes”, ‘Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura de les Balears’, tom III, pàg. 187-192, Palma 1998.
- Alfonso E. PÉREZ SÁNCHEZ, “Pintura española de bodegones y floreros de 1600 a Goya”, Madrid 1983.

No hay comentarios:

Publicar un comentario