jueves, 18 de marzo de 2010

Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes Balears

Presidents

1. Joan Despuig Safortesa (1849-1853)
2. Joaquim Descatlar Sureda (1853-1858)
3. Faust Morell Orlandis (1858-1875)
4. Joan Quint Safortesa (1875-1876)
5. Jeroni Rosselló Ribera (1876-1902)
6. Jeroni Rius Salvà (1902-1923)
7. Gabriel Llabrés Quintana (1923-1928)
8. Enric Sureda Morera (1928-1935)
9. Honorat Sureda Hernández (1935-1966)
10. Guillem Colom Ferrà (1966-1979)
11. Jaume Salvà Riera (1979-1989)
12. Antoni Garcia-Ruiz Rosselló (1989-2003)
13. Jaime Mir Ramis (2003-2007)
14. Miquel Alenyà Fuster (2007-2009)
15. Neus Garcia Iñesta (2009-2013)
16. Josep Prohens Julià (2013-       )

No hay comentarios:

Publicar un comentario