sábado, 13 de octubre de 2012

Miquel Ramon Font (Puigpunyent, Mallorca, 27 de gener de 1925 – Palma, 5 d’agost de 2011)

Prevere i formador.

Estudia al seminari diocesà de Sant Pere, on és condeixeble de Miquel Moncadas Noguera i Guillem Payeras Bujosa. És ordenat de prevere pel bisbe Joan Hervàs el 27 de juny de 1948, als 23 anys.

És vicari parroquial de Santanyí i, posteriorment, de Sant Magí (Palma). A proposta de Miquel Moncadas, rector del seminari menor, és nomenat superior del seminari (1950-57). El 1957 és designat rector de la parròquia de Crist Rei (Es Viver), que coneix arran dels serveis que hi presta durant els any que resideix al seminari de Son Gibert. Amb motiu de fer els 70 anys, és nomenat capellà del santuari de la Bonanova (Palma). Jubilat (2000), presta serveis de suport en el cementiri de Palma i en el de Bon Sossec (Marratxí). Passa els darrers anys a la residència sacerdotal de Sant Pere i Sant Bernat, on mor als 86 anys d’edat. La missa concelebrada en sufragi de la seva ànima, presidida pel bisbe Jesús Murgui, té lloc a la parròquia de Santa Eulàlia (Palma) a les 20 h de l’11 d’agost de 2011.

Senzill, recte, auster, respectuós i dialogant, s’esforça a fer-se entendre i, alhora, a entendre els que el rodegen. És professor del tercer curs de llatí del seminari durant els mesos d'octubre i novembre de 1955. Ocupa temporalment el lloc que deixa vacant Francesc Suárez Yúfera en traslladar-se a la diòcesi de Ciudad Real. Espera i desitja ser confirmat en el càrrec, però el nomenament recau en Joan B. Munar Ramis, aleshores nou canceller secretari del bisbat i rector de la parròquia de Sant Jaume (Palma).

Amb 15 anys vaig tenir l’oportunitat d’assistir a les seves classes de llatí, que imparteix amb brillantor, seguretat i un molt accentuat sentit pedagògic. Sempre està disposat a repetir amb paciència les explicacions donades i a ampliar-les, si convé.

No hay comentarios:

Publicar un comentario