sábado, 12 de enero de 2013

Joan Oliver Castanyer “Maneu” (Sóller 1839 – Palma, 15 d’octubre de 1905)


Empresari metal·lúrgic, tècnic industrial i propietari. És fill de Joan Oliver Rul·lan. Als quatre anys, la seva família s’instal·la a Palma.

El 1858, marxa a Paris per estudiar enginyeria industrial. Hi resideix durant cinc anys i és deixeble del matemàtic Claudel. A la mort del seu pare, es fa càrrec de l’empresa familiar, a la qual dóna un gran impuls. Arriba a ocupar més d’un centenar de persones en la construcció de calderes, màquines de vapor, bombes d’elevació d’aigua, molins de vent i fariners, premses, maquinària agrícola, grues, rodes, turbines hidràuliques i compressors d’aire.

El 1886, instal·la una planta de refrigeració capaç de produir la semi-congelació d’ampolles d’aigua. Després de nombrosos experiments i d’implorants modificacions, la converteix en una fàbrica de gel per al consum domèstic. El decenni de 1870-80 és l’introductor a Mallorca de la segadora mecànica, la qual cosa contribueix de manera rellevant a l’increment de la producció agrícola. Realitza els projectes i dirigeix la instal·lació de nombroses plantes industrials, com la fàbrica de refinat de petroli de Palma, saboneries basades en l’ús del vapor, tafones, farineres, fàbriques d’oli de remòlta, a les quals aplica el sistema de sulfur de carbó, i una fàbrica de destil·lació de fusta.

Milita en el partir republicà i és regidor de l’Ajuntament de Palma (1902-1905). El 9 d’octubre de 1903 compra les finques de Xorrigo i Moranta (Palma). Casat amb Antònia Oliver Florit, té sis fills: Joan, Francesc, Joana Maria, Antònia, Sebastiana i Carles Oliver Florit. Mor a Palma als 66 anys d’edat. L’Ajuntament de Palma el declara (31-XII-1905) fill adoptiu i, posteriorment, fill il·lustre de la ciutat. Miquel Alenyà.


Referències

GEM, 12, 67-68

GEM, 12, 76

GEM, 5, 358-359

www.possessionsdepalma.net, Xorrigo

No hay comentarios:

Publicar un comentario