miércoles, 27 de enero de 2010

Joan Mestre Bosc (1993)

Palma 1824 - 1893

Pintor. Deixeble de Bartomeu Sureda, estudia a l’Acadèmia de Nobles Arts, de Palma, i a la de Barcelona.

Participa, en diverses ocasions, en les exposicions que organitzava la Diputació Provincial de les Balears i aconseguí i la medalla d’or (1848) i la de plata (1849). Resideix a Madrid per ampliar estudis. Quan torna a Palma és nomenat professor de l’Escola de Belles Arts. Durant la visita d’Isabel II a Mallorca (1860), aquesta li atorga el títol honorífic de pintor de cambra. Participa en l’Exposició Nacional de Belles Arts, de Madrid (1864)
.
Joan Mestre Bosc, Vista del Port de Palma

Es dedica a la pintura de natures mortes, paisatges, marines i temes religiosos, com Salvació de Moisès de les aigües del Nil, i històrics, com Rendició del valí de Mallorca al rei en Jaume (1878). Practica l’aquarel·la i destaca en la realització de retrats, com el de la seva muller Maria Antònia Font Miralles, el del bisbe Salvà, el de Miquel Costa i Llobera sobre un cavall de cartró, els que fa per a la galeria de fills il·lustres de l’Ajuntament de Palma i molts d’altres. La seva obra, inserida en el classicisme acadèmic, destaca per la pulcritud del dibuix, la riquesa de detalls, la qualitat dels ropatges i l’exuberància del paisatges de fons de bona part dels retrats.

Va ser acadèmic de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, de Palma, i membre corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. Entre 1876-79, ocupa interinament el càrrec de director de l’Escola Provincial de Belles Arts. Va impartir classes particulars de pintura al seu estudi del carrer Verí i entre els seus alumnes es compten els pintors Joan Bauzà Mas i Antoni Fuster Fortesa.

Obres seves figuren al Museu de Lluc, a l'antic Museu de Valldemossa, a l’Ajuntament de Palma, al santuari de Sant Salvador (Artà) i a les pinacoteques del Consell Insular de Mallorca, Fundació Barceló i Sa Nostra, Caixa de Balears, entre d’altres.


GEM, t. X, pàg. 406-407, 28-XI-1993

No hay comentarios:

Publicar un comentario