miércoles, 27 de enero de 2010

Marià Fuster i Fuster -Polla- (1991)

Palma 1788-1860

Comerciant i armador de vaixells de càrrega. Descendent d’una família del carrer del Segell, de Palma. Fundà i dirigí una empresa que arribà a ser una de les més importants del s XIX a Mallorca.

Es dedicà a la importació, distribució i venda a l’engròs de ferro, cotó, roba blanca i productes colonials i a l’exportació de productes mallorquins com ametlles, sabó, aiguardent, conserves, embotits, sabates i fruites. Com a complement de les activitats comercials, va adquirir i explotar pel seu compte els vaixells “Beatriz”, “Mariano” i “Josefa”, destinats bàsicament al tràfic amb por d’Amèrica.

Entre 1848 i el 1855 comprà dos solars confrontats (un amb accés pel carrer Conqueridor i l’altre per carrer Palau) en els terrenys que havien estat ocupats pel convent de Sant Domingo, de Palma. Va unir els dos solars i hi va construir el casal de Can Polla, on instal•là el seu habitatge i els dels seus fills, les oficines de l’empresa i els magatzems del negoci. També adquirí les finques rústiques Son Vent (Palma) i Son Ordines (Alaró).

Una gran part de la documentació que es generà al voltant dels seus negocis, abans i després de la seva mort, es conserva a l’Arxiu del Regne de Mallorca. Forma un conjunt documental de 149 unitats arxivístiques, entre llibres, lligalls i capses. Conté unes mil cartes, un centenar de llibres de comptabilitat, contractes i altra documentació. Porta el nom d’Arxiu dels comerciants i naviliers mallorquins Fuster de can Polla (Arxiu Fuster). Va fer el seu retrat el pintor Francesc Parietti Rigo.GEM, t. VI, pàg. 103-104, 21-VII-1991.

No hay comentarios:

Publicar un comentario