sábado, 20 de febrero de 2010

Gabriel-Josep Fuster Pomar (Palma 1767-1845)

Comerciant i prestamista.

Impulsà i amplià els negocis familiars estenent-los al tràfic comercial amb Amèrica. Reuní una important fortuna, que invertí en actius comercials i en la concessió de préstecs. Els darrers anys de la seva vida, participà en el finançament i en la propietat d’alguns vaixells mercants destinats al tràfic amb les Antilles. Continuà els negocis comercials el seu fill Gabriel F. Fuster Fortesa.

Féu construir, a Palma, el casal anomenat can Gabriel Fuster, amb façanes al carrers Palau Reial i Victòria. En casar-se la seva filla Maria Josepa amb Rafel-Ignasi Fuster Fortesa -Polla-, s’emparentaren les dues famílies Fuster més conegudes i acabalades del s XIX a Palma, les de can Gabriel Fuster i can Polla.Gran Enciclopèdia de Mallorca, t. VI, pàg. 105
Brisas, 21-VII-1991

No hay comentarios:

Publicar un comentario