domingo, 14 de marzo de 2010

Joan Alenyà Ribas (Palma 1893-1976)

Funcionari del cos tècnic de Correus.

Nasqué (21-XI-1893) a Palma. Era fill de Miquel Alenyà Ginard, aleshores notari de Maó, i d'Isabel Ribas Sampol. Va estudiar al Col·legi dels Ligorins, al Col·legi de La Salle i féu el batxillerat (1905-1911) a l’Institut Balear, de Palma.

Va ingressar (1913) en el cos tècnic de Correus per oposició, als 19 anys. Inicialment va ser destinat a l’administració d’Igualada, d’on va passar (1914) a la de Palma. En aquesta va fer les funcions d’ambulant del tren de Sóller, ambulant de la línia marítima Palma-Barcelona i d’altres. En els anys vint va ser secretari de l'administració principal de Correus durant el mandat com a administrador principal de Francesc Pons Comas. En els anys de la República (1931-1936) també ho va ser durant el mandat com a administrador de Jaume Bestard. Posteriorment va ser cap del departament de certificats, cap del servei de carteria (1956-1957), cap de personal (1957-1958), interventor (1958-1963) i administrador accidental (1963). El 21 de novembre del 1963 es va jubilar amb més de 50 anys de servei i la categoria de cap superior de Correus. L’ascens a Cap Superior d'Administració de Correus, de lliure designació, li va arribar el darrer dia de feina a través de Joan Lluis Devecchi Estelrich, aleshores secretari de l’administració principal de Correus a Palma.

Va ser vocal de l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut Ramon Llull (1953-1955). Va ser soci de La Veda i del Veloz Sport Balear. Casat (19-IX-1938) amb Maria Fuster Miró-Granada (1904-1994), varen ser pares d’un fill i una filla.

Les seves afeccions varen ser els esports (futbol, bicicleta, natació i rem), la lectura, el dibuix, la pintura, la música i el cinema. S’agradava d’escoltar cada dia per la ràdio els noticiaris en espanyol de les 2:15 h. de la BBC, de les 21:00 h. de la BBC i de les 22:00 h. de Ràdio Paris.

Va morir el 30-IV-1976 a la Clínica Mare Nostrum als 82 anys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario