viernes, 27 de agosto de 2010

Antoni Ramis Capllonch (Palma 1885 - 1956)

Metge dermatòleg, primer director de l’Hospital de la Creu Roja a Palma i voluntari de la
Creu Roja.

Nat a Palma, va cursar la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià (1906). S’especialitzà (1907) en dermatologia a l’Hospital Sant Lluis, de Paris.

S’incorporà (1908) com a metge interí a la plantilla del dispensari i consultori de Creu Roja, fins que per defunció de Lluci Garcia-Leal Sánchez, ocupà la seva plaça amb caràcter permanent. Va ser director (1937-53) dels serveis del dispensari del carrer 31 de desembre, núm. 6. En inaugurar-se (1953) l’Hospital de Creu Roja a Palma, fou (1953-56) el primer director del centre. Col•laborà amb la institució com a voluntari i com a membre de la Junta directiva, en la qual va ocupar els càrrecs de vocal i tresorer. A partir de 1953 i fins a la seva defunció va fer part de la primera Junta directiva de l’Hospital de la institució. Fou guardonat (1920) amb la medalla de plata de Creu Roja.

Per oposició va guanyar la plaça de metge agregat al Servei d’Higiene i Profilaxi de Malalties Venèries i Sífilis. Va tenir una consulta privada, molt concorreguda, ubicada al carrer de Sant Llorenç, núm. 16 i 18. Aplicà nous mètodes de tractament a malalties com la gonoccòcia i els xancres sifilítics, dolència bacteriana ulcerosa freqüent en aquell temps.

Escriví (1916-40) nombrosos articles sobre temes diversos de la seva especialitat a la “Revista Balear de Ciències Mèdiques”, que canvià (1926) el nom pel de “Revista Balear de Medicina”, publicació oficial de la Reial Acadèmia de Medicina de les Balears.

Els especialistes en dermatologia J.J. Gutiérrez de la Peña i A. Montis Suau inclouen una interessant ressenya biogràfica i professional del personatge en el treball “Inicios de la dermatología en Mallorca”, que publicaren (2006) a la “Revista Balear de Medicina” (volum 21, núm. 3).