martes, 23 de octubre de 2012

Sebastià Gayà Riera (Felanitx, Mallorca, 30 de juliol de 1913 – Palma, 23 de desembre de 2007)


Prevere, canonge, cofundador i promotor dels cursets de cristiandat. El seu pare dirigeix a Felanitx un col·legi privat de batxillerat fins que el 1919 emigra amb la família a Buenos Aires. El fill, amb 14 anys, torna a Mallorca el 1927 per ingressar en el seminari diocesà de Sat Pere. Mentre estudia filosofia ingressa per oposició al Col·legi  Major de Nostra Sra. de la Sapiència (Palma), del qual és elegit rector. Rep l’ordenació sacerdotal el 22 de maig de 1937.

Després de prestar serveis a la direcció de presons i a la secretaria de Capitania General (Palma), s’encarrega de l’assistència religiosa del Regiment d’Enginyers (Palma). Alhora, s’incorpora al seminari diocesà com a professor de literatura universal i de llengua catalana. A més, és professor de religió dels col·legis Cervantes i Lluís Vives.

El 1947 és nomenat pel bisbe Joan Hervàs canceller secretari de la Diòcesi (1947-1955) i poc després canonge de la Seu. És consiliari diocesà dels Joves d’Acció Catòlica, delegat episcopal de la peregrinació a Santiago de Compostela (1948) i director de l’escola de dirigents dels Cursets per a caps de peregrins. El 1948 assisteix a la clausura del primer curset de cristiandat, que té lloc en el monestir de Sant Honorat (Randa) del 7 al 10 de gener de 1949. D’aleshores ençà es manté en relació amb el moviment dels cursets, en els quals participa com un dels iniciadors, impulsors i dirigents del moviment.

El 1956 es nomenat membre de la Comissió Catòlica Espanyola d’Emigració, des de la qual impulsa l’expansió internacional dels cursets. Es trasllada a Madrid, per bé que durant el curs 1957/58 imparteix l’assignatura d’Història de la Filosofia al seminari de Mallorca. El juny de 1958 torna a Madrid i el 1962 és designat vicedirector executiu i secretari nacional dels cursets de cristiandat, càrrec que l’obliga a viatjar molt, fins al punt que al llarg de la vida visita més d’un centenar de països per raons del seu treball. En atenció a la rellevància dels seus serveis, és designat prelat d’honor de Sa Santedat.

El 1984 és operat del cor i uns anys després (1988) es jubila. Torna a Mallorca i s’allotja a la residència d’ancians de Sóller. Mor als 94 anys. El 29 de desembre de 2007, a partir de les 12 h, es diu una missa de cos present a la capella del monestir de Sant Honorat (Randa) i, tot seguit, és conduit a peu al cementiri de Randa. En finalitzar l’acte, els assistents canten l’himne “De colores” i altres cançons acompanyades a la guitarra. Al funeral, que té lloc el 3 de gener següent a la Seu, assisteixen el bisbe de Terrassa, el bisbe emèrit de Corocoro (Bolívia), 16 preveres, familiars, cursillistes i un públic nombrós.

Publica “Reflexión para cursillistas de Cristiandad” (1960) i “La segunda evangelización de Europa en el pensamiento de Juan Pablo II. Documentos y estudios” (1990). Té una entrada a la Gran Enciclopèdia de Mallorca.

Vaig ser alumne seu d’Història de la Filosofia en el curs 1957/58. Record que duia les classes molt ben preparades i explicava els temes amb gran claredat i eloqüència. Afegia a les explicacions sucosos comentaris sobre qüestions d’actualitat, costums, anècdotes i fets diversos, a través dels quals ens demostra una elevada qualitat humana i un gran nivell intel·lectual. Imparteix el curs, tot aprofitant un recés en les funcions que té al capdavant de la Comissió Nacional d'Emigració. Ordenat i pulcre, s'agrada de vestir amb discreta i sòbria elegància. Dotat d'una gran capacitat de treball, manté durant molts d'anys un ritme de 12 hores diàries o més de feina.

Bibliografia

Santiago MIRÓ, entrevista, juliol 1998, www.entrevistasenmadrid.blogspot.com,

GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, 7, 209

ÚLTIMA HORA, “Solemne entierro de monseñor Sebastià Gayà Riera, www.cursilloenmadrid.org, 2007

José PACHECO, “Ha falllecido Sebastián Gayá Riera, uno de los iniciadores de los cursillos de Cristiandad”, www.lavozdelamor.blogspot.com.es, 2008