miércoles, 12 de junio de 2013

Professors de la Facultat d’Econòmiques de Barcelona (1961-1967)

Salustiano del Campo Urbano, sociologia
Enrique Linés Escardó, anàlisi matemàtica
Manuel Sacristán Luzón, filosofia i lògica matemàtica
Manuel Albaladejo Garcia, dret civil
Joan Jordi Bergós i Tejero, dret mercantil
Manuel Jiménez de Parga Cabrera, dret polític
Manuel Alonso Garcia, dret del treball
Rafael Entrena Cuesta, dret administratiu
José Ramon Lasuén Sancho, teoria econòmica
Joan Hortalà i Arau, teoria econòmica i història del pensament econòmic
Josep Antoni Garcia-Duran de Lara, història del pensament econòmic
Pere Puig i Bestard, teoria econòmica
Josep Manel de la Torre i de Miguel, teoria econòmica
Fabià Estapé i Rodríguez, historia econòmica i política econòmica
Jordi Nadal i Oller, història econòmica d’Espanya
Ernest Lluch i Martin, política econòmica
Marcel·lí Costafreda i Amigó, política econòmica
Salvador Condominas i Rivas, política econòmica
Josep Jané i Solà, política econòmica
Màrius Pifarré i Riera, comptabilitat
Ramon Trias Fargas, hisenda pública
Jordi Petit i Fontseré, hisenda pública
Alexandre Pedrós i Abelló, hisenda pública
Alfonso Garcia Barbancho, estadística
Lluís Barbé i Duran, econometria
Antoni Verdú i Santurce, organització econòmica internacional
Joan Josep Perulles i Bassas, OCPHP
Antoni Serra i Ramoneda, economia de l’empresa
Josep M. Berini Giménez, estructura econòmica
Sanvicens, anàlisi matemàtica
Majem, teoria general de l’assegurança


Nota: la relació només inclou els professors que impartiren classes
a les quals vaig assistir o m'examinaren.


Professors del Seminari Diocesà de Mallorca (1953-1959)

Antoni Esteva Tous, primer curs de llatí
Miquel Amer Quetglas, segon curs de llatí
Miquel Ramon Font, tercer curs de llatí
Joan B. Munar Ramis, tercer curs de llatí
Llorenç Escalas Florit, curs intensiu de llatí per a batxillers
Josep Sacanell Garí, filosofia de primer curs
Sebastià Gayà Riera, història de la filosofia
Francesc Payeras Mulet, filosofia de segon curs
Bartomeu Quetglas Gayà, filosofia de tercer curs i sociologia
Joan Nicolau Riutort, aplogètica
Rafel Caldentey, apologètica
Llorenç Pérez Martínez, història de l'Església
Bru Morey Fiol, dret públic eclesiàstic
Joan Rossell Santomà, missionologia
Bernat Julià Rosselló, música
Guillem Fiol Colom, piano
Pere Amorós Bestard, grec bíblic
Francesc Planes Muntaner, hebreu
Antoni Sanxo Nebot, oratòria i comunicació

Nota: la relació conté solament els noms dels professors que m'impartiren classes o m'examinaren
entre 1953 i 1959