viernes, 26 de octubre de 2012

Jaume Mercant Melis (Capdepera, Mallorca, 25 de setembre de 1910 – Palma, 26 d’abril de 1999)

Artista pintor. De formació bàsicament autodidacta, rep algunes classes de pintura de Josep Pons Frau i orientacions tècniques del pintor romanès Arthur Segal (1875-1944), resident a Cala Ratjada entre 1933 i 1936.

Comença a pintar de molt jove, però la manca de recursos l’obliga a treballar en diverses ocupacions fins al 1970. Primer fa de fuster, que és l'ofici del pare. Després del 1957 fa de cambrer, porter d’una finca plurifamiliar, acomodador del cinema Capitol i ordenança del Col·legi d’Arquitectes.

Interessat en el paisatge rural, urbà i les marines, s'agrada de crear grans panoràmiques. Pinta sobretot a Capdepera i, també a Artà, Cala Ratjada. A partir del 1957 pinta preferentment temes de Palma i voltants (Illetes, Es Jonquet, Sant Bernat, la Seu ...). A més, pinta a Valldemossa, Puigpunyent i altres indrets. També fa escenes d’interior, algun retrat familiar i algunes composicions religioses.

El 1941 es casa amb Margalida Servera, que li dóna el suport que necessita per dedicar-se a la pintura. El 1944 fa a Artà la seva primera exposició. El 1949 exposa a Galeries Costa (Palma), animat per Gabriel Fuster Mayans "Gafim" i Josep M. Costa. El 1957 fixa la residència a Palma. Entre 1957 i 1961 viu en el Secar de la Real i treballa com a fuster. El 1970 es jubila i es dedica plenament a la pintura.

Les obres presenten espais solitaris que transmeten sensacions de soledat, desempara i abandonament. Abunden les ombres remarcades i les línies rectes, sinuoses o trencades. Fa ús d’una visió ingenuïsta dels temes, que depura, simplifica i estilitza amb recursos de caire naïf amb trets propis del surrealisme. Les teles són plenes de silenci i calma. No hi ha figures humanes, ni trànsit, ni moviment. S'agrada de pintar contrallums.

Obté medalla de bronze al X Saló de tardor (1951) i medalla de plata al XI Saló de tardor (1952). En els anys 70 es fan diverses exposicions retrospectives que serveixen per donar a conèixer la seva obra i obtenir el reconeixement que mereix. El 1986 la Fundació Bartomeu March Servera li dedica una exposició d’homenatge i edita un catàleg amb la col·laboració de Caixa de Balears “Sa Nostra”. El 1989 la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear li dedica a sa Llonja (Palma) una exposició antològica.

Hi ha obra seva al Consell Insular de Mallorca i a nombroses col·leccions. Li dediquen una entrada la Gran Enciclopèdia de Mallorca, la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Balears i l'enciclopèdia.cat. El pintor està representat a l’exposició “100 anys, 100 pintors (1893-1993)” que el Govern fa a sa Llonja (Palma) entre maig i juny de 1993.

Malalt a partir dels darrers mesos de 1974, deixa de pintar progressivament. Mor als 89 anys d’edat.


Bibliografia

GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, 10, 388

GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA PINTURA I L’ESCULTURA A LES BALEARS, 3, 141-148

FUNDACIÓ BARTOMEU MARCH SERVERA, “Mercant”, catàleg de l’exposició de 1986, 22 pàg., Caixa de Balears “Sa Nostra”, Palma 1986

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS DEL GOVERN, “Mercant”, catàleg exposició a sa Llonja, Palma 1989

Damià FERRÀ-PONÇ, “Conversa amb Jaume Mercant”, ‘Lluc’, 622, 8


Exposicions

1944  Artà (primera exposició)

1949  Galeries Costa

1959  Puigpunyent

1972  Galeria Pelaires

1974  Col·legi d'Arquitectes (del 15/V al 8/VI), Palma

1975  Capdepera

1986  Fundació Bartomeu March Servera

1989  Sa Llonja, novembre


Exposicions col·lectives
Relació parcial

1951  Saló de tardor, Cercle de Belles Arts, Palma

1952  Saló de tardor, Cercle de Belles Arts, Palma

1952  Quatre pintors, Museu Regional d'Artà

1964  I Certamen nacional de paisatge i costums de les Balears, Diputació
          provincial

1993  "100 anys, 100 pintors (1893-1993)", sa Llonja, maig/juny


Premis i homenatges

1951  Medalla de bronze, X Saló de tardor, Palma

1952  Medalla de plata, XI Saló de tardor, Palma

1964  Medalla d'or del I Certamen nacional de pintura de paisatge i costums de les
          Balears

1975  Homenatge de Capdepera al pintor, 24 d'agost de 1975

1989  Exposició a sa Llonja i publicació d'un catàleg il·lustrat a color de 234 pàgines.