sábado, 18 de enero de 2014

ECONOMISTES DEL COL•LEGI DE LES BALEARS. Els números de col•legiació més baixos

ECONOMISTES DE LES BALEARS
Els números de col·legiació més baixos


Jaume Gelabert Soler ………....….…….. 2
Sebastià Sanxo Nebot ………....….…… 4
Joan Mas Ribas ………………...……… 5
Miquel H. Tarongí Cortès …….…..……. 6
Antoni Julià Reynés …………….……… 9
Lluís Moià Bareche …………………... 14
Rafel Ferragut Bonafé ………….…….. 15
Miquel Alenyà Fuster ………….……... 17
Antelm J. Roig Vaquer ……….………. 18
Joan Juan i Juan ……………………… 19
Joan Tous Aymar ………………….…. 20
Paulí Buchens Adrover ……….………. 21
Jaume Sastre Estades ………………… 23
Josep Cortès Pinya …………………… 24
Guillem Fluxà Fornés ………..………... 26
Javier Sagrera Azpillaga ……..……...… 27
Jaume Homar Alcina …………..……… 28
Guillem Soler Vanrell ………..………... 29
Miquel Vidal Fullana …………..……… 30
Carles Monfar Hernández ……….….… 31
Antoni R. Aguiló Monjo ….…….…….. 32
Pau Servera Melià ……………………. 33
Francisco Castresana Aparicio …....….. 34
Pau Tarongí González ………...…........ 39