viernes, 11 de julio de 2014

Manuel Ángel Alonso Pedreira (Pontevedra, 1921 - Madrid, 9 d'abril de 2009).

Professor de física i química. Es llicencia en ciències físiques i químiques a la Universitat de Madrid. Imparteix classes a l’Institut Ramiro de Maeztu (Madrid) com a professor auxiliar a partir de l’octubre del 1943. Oposita a càtedra d’institut, que guanya, i és destinat a l’Institut Ramon Llull de Palma, on està fins al 1954, quan accepta fer classes en comissió de servei a l’Escola de Pèrits Industrials de Bilbao. Passat un temps, demana l’excedència per treballar al servei de l’empresa privada. El 1968 demana la reincorporació a la càtedra i és destinat a la secció delegada de segona ensenyança de Madrid-Orcasitas, de la que és director. En el curs dels anys 80 obté el trasllat de la càtedra a l’Institut Ramiro de Maeztu de Madrid. Jubilat, mor a Madrid als 88 anys. Publica diversos manuals per a l’ensenyament de la química orgànica com Curso de Química Orgánica (1957-1958). Els alumnes de Palma el recorden com un professor excel·lent, competent i rigorós. Al llarg dels anys es manté en comunicació amb ells i viatja a Palma per assistir diverses vegades als dinars i celebracions de companyonia que organitzen. Sobretot, manté una relació fluïda amb alguns alumnes de la promoció del 1946-1953.