sábado, 26 de octubre de 2013

Bonaventura Rubí Servera (Palma, 11 d’abril de 1936 – 24 d’octubre de 2013)

Empresari, tècnic agrícola i polític. Estudia el batxillerat al col·legi de Monti-sion (Palma), on és condeixeble de Joan J. Fuster Abbad, Antoni Yarza, Alexandre Forcades, Joan Bosch, etc., i hi obté qualificacions excel·lents, que el porten a ser distingit amb el títol de príncep del col·legi. Completa la formació estudiant a Madrid la carrera d’Enginyer Tècnic Agrícola.Es titula el 1961 i s’especialitza en mecanització agrària (1980), construccions rurals (1980) i explotacions agropequàries (1981).

Rep en herència del seu pare vàries finques rústiques, entre elles Son Saletes (Sencelles). Hi fa inversions en millores dels conreus agrícoles i ramaders que finança amb la venda de vàries propietats rústiques. El seu esperit emprenedor i innovador el porta a presidir el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de les Balears i (1972-1987), del Consell General d’Enginyers Tècnics Agrícoles (1987-1999) i de l’Institut Nacional d’Enginyers Tècnics Agrícoles d’Espanya (1993-1997). Lidera la fundació (1985) de la Federació Agrícola i Ramadera de les Balears (FARB), embrió de l’actual ASAJA, que presideix (1985-1998). Participa en la fundació de l’Associació d’Agroturismes de les Balears, que presideix (1986-1992).

Al final dels anys 80 crea a Sencelles la Unió Sencellera i es presenta a les eleccions municipals i és regidor (1987-1991). Posteriorment, és president del PP a Sencelles fins al desembre de 2012. És tinent de batlle de Sencelles (1991-2012). És president l’Associació d’Estacions de Servei de les Balears (1983-1986). És funcionari de la Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears. Presideix l’Associació de Persones Grans de Sencelles des del 1999. D’altra part, és un dels primers dirigents del moviment dels Cursets de Cristiandat, amb els que col·labora en les etapes d’implantació a Mallorca i d’expansió posterior a la Península. És autor del llibre El almendro en Mallorca (1980).

El vaig conèixer durant la meva etapa com a cap de préstecs i crèdits del Banc Atlàntic (Palma).(1969-1971). D’aleshores ençà mantenim una molt bona relació de coneixença, respecte i consideració. Evitem sempre els temes polèmics que l’envolten més enllà de la seva voluntat i a pesar de la seva honestedat. Enamorat del camp, obert, comunicatiu, sincer i idealista, exerceix d’empresari i de promotor d’iniciatives col·lectives i d’associacions empresarials. Malgrat les sotragades de la vida, mai no perd ni l’humor, ni la ironia que el caracteritzen.

Casat amb Maria Serafina Cano, és pare de quatre fills: Elisa, Ventura, Margalida i Helena. Amb motiu del seu traspàs, la seva filla Helena li dedica un article al diari, que es publica als diaris de Palma. Té una entrada a la GEM.Bibliografía

Helena RUBÍ, “Una vida de colores”, Última Hora, 26-X-2013, pàg. 24, Palma.

Joan PLA, “Las Orlas”, pàg. 231, P. i P. editores, Palma, 1989.

M.R. “Los empresarios destacan el espíritu emprendedor de Rubí”, Última Hora, 26-X-2013, pàg. 24, Palma.

GEM, XV, 14

DD.AA. “Qui és qui a Mallorca”, Promomallorca ed., pàg. 493, Palma, 1999.