miércoles, 21 de abril de 2010

1880. Comissió Provincial de la Creu Roja a les Balears

Junta directiva


Manuel Villalonga Pérez, president-delegat

Mateu Enric Lladó i Lladó, vicepresident
Antoni Jaume Garau, vicepresident
Bartomeu Ramonell i Ramonell, vicepresident
Pere d’Alcàntara Penya Nicolau, vicepresident

Joan-Antoni Perelló Ginard, tresorer i dipositari
Gabriel Sorà Font, tresorer i dipositari suplent
Miquel Martorell Bauzà, inspector
Manel Peinador Aparici, subinspector
Antoni Villalonga Moià, director del magatzem
Víctor Valenzuela Alcarin, subdirector del magatzem

Josep Maria Ruiz Vandemberche, secretari

Joan Fiol Totxo, comptador i vicesecretari primer
Domingo Bosch Estacholí, vicesecretari segon
Pere-Josep Mestre Gual, vicesecretari tercer
Antoni Estades Gallur, vicesecretari quart