lunes, 16 de agosto de 2010

Assemblea de Creu Roja a les Balears (1893)

Junta directiva elegida per la Junta General del dia 9-XI-1893
Lloc: seu del Govern Civil

Manuel Villalonga Pérez, president

Maties Company Mas, vicepresident primer
Julià Berga, vicepresident segon
Pere Escafí, vicepresident tercer

Eugeni Losada Mulet, secretari
Santiago Villalonga Llabrés, vicesecretari primer
Antoni Bosch, vicesecretari segon

Juan A. Perelló, dipositari
Bartomeu Ramonell i Ramonell, inspector
Font: Joan Pou Muntaner, “Noticias y Relaciones Históricas de Mallorca”, pàg. 284-285

Manuel López Ruiz de Azagra (Castelló de la Plana 1914 - Palma 1998)

Metge especialista en al•lèrgies i col•laborador de Creu Roja.

Estudià a la Facultat de Medicina de la Universitat de Madrid, on es llicencià (1942). S’especialitzà en al•lèrgies.

Fou director de la Casa de Socors, de l’Ajuntament de Palma, de la qual escriví una descripció històrica, titulada “Casa de Socorro, 1901-1950”, que va editar (1987) l’Ajuntament de Palma. És autor de diversos treballs sobre les al•lèrgies a les Illes Balears. A partir del 1966 també va ser director del Servei d’al•lèrgies de l’Hospital de Creu Roja a Palma. Tingué la consulta privada al carrer Morei, núm. 2, de Palma.

Casat (1950) amb Maria Nadal Blanes, varen ser pares de tres fills: Joan Manuel, Gonçal i Felip.