martes, 26 de enero de 2016

Primer centenari de l’edifici. de l'Institut Ramon Llull (25-I-2016)

El dilluns 25 de gener de 2016 es complí el primer centenari de l’inici de les activitats lectives de l’Institut a l’edifici del Camp del Tirador, ubicat a l’avinguda de Portugal. núm. 2, de Palma, amb accés a través del portal assenyalat amb el número 1 de la plaça de l’Institut Balear. A l’acte oficial commemoratiu hi participaren professors, alumnes, antics professors, antics alumnes, personal no docent, associacions culturals i educatives, etc. El fet es va celebrar el mateix 25 de gener amb un acte oficial que va tenir lloc a la seu de l’Institut. Començà a les 19 hores i va ser presidit per Martí X. March Cerdà, conseller d’educació del Govern de les Illes Balears, Josep Hila, batle de Palma, Miquel Ensenyat, president del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Huguet Rotger, rector de la UIB i Josep Fillol Sendra, director del centre.

Assistiren a l’acte més de 200 persones entre antics professors i antics alumnes. Hi eren presents Gabriel Janer Manila, Joan Garcia Pol, Juana Lozano Plaza, Joan Moll Marquès, Joan Mir Obrador, Francesc Sanguino Vidal, Antònia Rosselló, Pere Carrió Villalonga, Antoni Valls Miró, Josep Lluís Palmer Marquès, Gabriel Santpol Mallol, Pere Font, Climent Picornell Bauzà, Jordi Vidal Reiners, Miquel Alenyà Fuster i altres. També hi assistiren Maria Barceló Crespí, catedràtica d'història de la UIB i antiga presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, Francisca Niell Llabrés, directora general de Cultura de l'Ajuntament de Palma, etc.

Un tern d’alumnes de música interpretà una sonata de Schubert per a piano a quatre mans i flauta travessera sota la direcció de la professora Francisca Virseda Riera. Una parella d’alumnes va llegir la crònica de La Almudaina del dia 26 de gener de 1916 amb l’acompanyament de la projecció d’imatges antigues del centre muntades per l’antic alumne el fotògraf Joan Gual Vidal. L’antic professor Bernat Amengual explicà la iniciativa del grup Anorac destinada a promoure activitats diverses de caràcter lúdic i d’entreteniment entre antics professors i antics alumnes. Actuà de mestre de cerimònies el professor d’història Gabriel Alomar Serra.

El programa d’actes organitzats per al febrer i març de 2016 inclou quatre conferències i una taula rodona. Els títols de les ponències varen ser els següents:

2 de febrer de 2016. “L’Institut Balear i la societat mallorquina (1834-1916)”, a càrrec de Miquel Jaume, Isabel Moll i Pere Salas.

9 de febrer de 2016. “L’Institut Balear, aspectes pedagògics”, a càrrec d’Antoni J. Colom

16 de febrer de 2016. “Iconografia lul·liana des del segle XV fins a l’actualitat”, a càrrec de Montserrat Farràs i Francesca Vaño.

23 de febrer de 2016. “Els gabinets de ciències a l’Institut”, a càrrec d’Àngel Vázquez

3 de març de 2016. “Institut compartit” (taula rodona), amb la participació de Pere Cerdà, Gabriel Ferrer, Llúcia Llompart, Emili Gené (antics directors del centre) i Miquel Alenyà, Antònia Rosselló i Miquel Llabrés (antics alumnes del centre).Grup de professors promotors del grup Anorac (gener de 2016)

Pere Sánchez, Antoni Martínez, Bernat Amengual, Emili Gené, Josep Candela i Ricard Canet
Fot.: G. Bosch (Diario de Mallorca)