viernes, 26 de julio de 2013

Promoció de 1955 del col·legi La Salle (Palma)

Vaig ser alumne del col·legi la Salle de Palma des del curs 1946-1947 fins al curs 1949-1950. Aleshores el centre era ubicat a la illeta que amb accés pel carrer de la Concepció tenia façanes als carrers Moncada i Sant Martí. Al llarg dels quatre anys citats vaig fer el primer i el segon curs d’Ensenyança Preparatòria, el d’ingrés al batxillerat i el primer de batxillerat. Els professors que record són el germà Salvador, que ens donà les classes d’ingrés, per bé que abandonà la congregació abans de la fi del curs, i el germà Estanislau de Koska, que ens féu el primer curs de batxillerat i que abandonà la congregació poc després del Concili Vaticà II.

Els condeixebles de l’etapa de la Salle eren Josep Antoni Barceló Rosselló, Bartomeu Cabot Company, Joan Dot Bosch, Agustí Estela Ripoll, Bartomeu Fortesa Pujol, Salvador Llamas Fuertes, Lluís Moyà Bareche, Pere de la Portilla Costa, Bartomeu Salom Pou, Fernando Sánchez-Monge Álvarez, Joan Gomila Vidal, Ángel Duro López, Emili Bohigas Moreno, José Luis Tirado Cosías, Antoni Jaume Crespí, Joan Contestí Gomila, Bartomeu Verdera (condeixeble a la Salle i a l’Institut) i altres que no record.

Durant l’etapa de la Salle vaig fer la primera comunió (6 de maig de 1948) amb un grup d'alumnes i de germanes d'alumnes del col·legi en el marc d’una missa que va presidir a la parròquia de Sant Jaume (Palma) Mn. Josep Espases. D'altra part, vaig apadrinar la nova imatge de la Mare-de-Déu de la capella del col·legi.


Records del parvulari “Los Jardines de la infancia” (Palma, 1943-1944)

“Los Jardines” era un centre de pàrvuls que regentaven les monges de la congregació de la Puresa de Maria Santíssima. Ubicat al carrer de ses Tereses (Palma), tenia vàries seccions de nois i de noies, que les monges mantenien en grups rigorosament separats. Allà vaig començar els meus estudis el curs 1943-1944. A l’inici del curs, tenia 3 anys i 11 mesos. El novembre vaig fer els 4 anys, que era l’edat comuna del grup al qual em varen assignar: el dels més petits, els nats el 1939.

Feien part d’aquest grup Antoni Llompart Cortès, Bartomeu Company Font, Joan Caldentey Roca, Marià Alomar Maseres, Joan Lluc Estarellas, Jesús Antich Rojas, Antoni Balaguer Galmés, Josep Fèlix Ferrer Rotger, Martí Mora Cerdà, Llorenç Alcina Rosselló, etc. La mare superiora del centre era sor Maria Antònia Bibiloni i la professora que ens atenia de manera més directa era la mare Ferrer.

Ens ensenyaren els noms i la forma de les lletres i dels números, que ens feien escriure amb guix a una petita pissarra individual. Quan la monja ens donava el vist-i-plau esborràvem la lletra que havíem fet i n’escrivíem una altra. Era important el temps que dedicàvem a dibuixar temes lliures. Sovint ens marcaven temes definits: una casa amb finestres, una casa al camp, el sol, el jardí del parvulari, etc. Passats uns anys, traslladaren el centre a Establiments.