miércoles, 27 de noviembre de 2019

Onsalo Orfila, Alexandre

Va néixer a Barcelona el 26 de juliol de 1922. Es traslladà a Palma el 1927. Llicenciat en Ciències Exactes, obtingué plaça d'ajudant de Meteorogia el 1944 a l'aeroport de Son Bonet (Palma). Guanyà càtedra d'institut de Matemàtiques el 1954. Obté càtedra d'Escola de Comerç el 1962. És Secretari General de la Universitat de les Illes Balears (UIB)). Es jubila el 1987. Casat, va ser pare d'una filla i d'un fill (difunt). Font: "Bachilleres de 1939", pàg. 67, Palma, 1991.