sábado, 24 de julio de 2010

Pau Lambert Cortès i Cortès (Palma, 29 de setembre de 1911 - 8 de novembre de 2005)

Periodista, locutor de ràdio i voluntari de Creu Roja.

Començà els estudis al Col·legi Cervantes, de Palma. Després de fer dos cursos de medicina, va decidir dedicar-se al món de la informació i comunicació. Va ser redactor de “La Almudaina” (1932-53), “Correo de Mallorca” (1934-53) i “Diario de Mallorca” (1953-1981), del qual va ser subdirector. Treballà a Ràdio Mallorca (1935-41 i 1943-81) com a cronista, locutor i cap de programes. S’especialitzà en informació esportiva, sense deixar de banda la informació general. Les seves transmissions radiofòniques en directe dels partits de futbol que es jugaven a Palma gaudien de gran audiència. Va ser corresponsal a Palma de la Ser, Marca, d’altres publicacions i comentarista de Ràdio Nacional a les Balears. El 1942 funda el grup de teatre radiofònic de Ràdio Mallorca. Usa el pseudònim Avespa.

Va obtenir la medalla d’or de la Unió de Periodistes Esportius d’Espanya, va ser secretari general i president de l’Associació d’Escriptors de la Premsa de les Balears i presidí l’Associació hispano-coreana Eaktay Ahn.

Com a voluntari de Creu Roja desplegà (1971-1985) una gran activitat en el càrrec de cap de relacions públiques i comunicació de l’Assemblea de les Balears. Féu part (1971-87) de la Junta directiva d’aquesta entitat. Com a premi a la seva tasca voluntària i altruista va rebre la medalla d'or de Creu Roja, que li va lliurar Maria Planas Rosseló, presidenta de Creu Roja a les Balears, en presència de S.A.R. Maria Solange de Mesía y Lesseps, princesa de Baviera, aleshores vicepresidenta d'honor de Creu Roja Espanyola.

De talant lliberal i afeccionat a la lectura, es casà (1943) amb Maria Bordoy Ferrer. Varen ser pares d’un fill.

Joan Josep Fuster Abbad (Palma 1935 - 1998)

Metge oftalmòleg i col·laborador de Creu Roja.

Nat el 16-XII-1935, fill de l’oftalmòleg Joan Josep Fuster Miró i de Pilar Abbad Berger, infermera titulada, ambdós voluntaris, vocals de la Junta directiva i col•laboradors de Creu Roja a les Balears durant molts d’anys. Va fer el batxillerat (1948-53) al Col·legi de Monti-sion, de Palma. Estudià medicina a la Universitat de Madrid, on es llicencià (1960). Es formà com a especialista a l’Escola del professor Rafael Bartolozzi.

De retorn a Palma, treballa a la consulta oftalmològica del seu pare. Va ser (1971-74) cap d’oftalmologia de l’Hospital de Creu Roja, de Palma. Per concurs nacional guanya (1974) la plaça de cap d’oftalmologia de l’Hospital de Son Dureta. Atent a l’evolució dels coneixements i de la tecnologia de la seva especialitat, va mantenir el servei d’oftalmologia de Son Dureta en una posició capdavantera amb relació a altres hospitals del seu nivell. Amb el seu equip, féu a les illes les primeres queratoplasties, les primeres angiografies de fluorescència i les primeres operacions de facoemulsificació. Creà una escola balear d’oftalmologia, en la qual es formaren nombrosos especialistes.

Es manté en comunicació amb oftalmòlegs de Barcelona, Madrid i de fora del país. Organitza cursos, sessions clíniques, conferències i congressos. Participa activament en l’organització del LXIV Congrés de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, el VII Congrés Luso-hispano-brasileny (1988) i la segona biennal de Video-Oftalmologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Va ser soci i vocal de la Junta directiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i de la Societat Catalana d’Oftalmologia.

Completa la seva feina professional amb una consulta privada, en la qual atén pacients de pagament i de franc fins que s’acaba la feina, sense mirar l’hora del rellotge ni el temps dedicat a cada malalt. Per descansar té una casa a Portopetro, on passa les vacances d’estiu.

Casat amb Amàlia Llabrés Estabén, tenen tres fills: Pilar, Joan Josep i Carles. Mor el 18-VIII-1998, als 62 anys.

Antoni Rosselló Caçador (Palma 1870-1945)

Jurista, polític i voluntari de Creu Roja.

Cursa el batxillerat a l'Institut Balear amb la promoció de 1880-1886.

Estudia dret a la Universitat de Barcelona, on obté el títol de llicenciat. Militant del partit conservador, és batle de Palma en dos mandats (octubre 1899 – març 1903 i febrer 1907 – juliol 1909).Té 29 anys en ser elegit batle de Palma per primera vegada.

És professor de dret mercantil de l’Escola de Comerç. El 1915 és elegit president de la Junta del Casino Conservador Datista. És secretari de l’Ajuntament de Palma. Un carrer de Palma duu el seu nom. Tenia el domicili en el casal del carrer Campaner, núm. 1, que era de la seva propietat.

Com a soci de Creu Roja a les Balears, és (1905-1907) vicepresident de la Junta directiva i, més endavant, és (1920-1935) consultor lletrat de la citada Junta.