domingo, 6 de julio de 2014

Joan Lluc "Lucas" Estarellas Arbona (Palma, 5 d'octubre de 1939 - 25 de desembre de 1993).

Directiu d’empreses de transport marítim. Estudia el batxillerat a Monti-sion, per bé que fa el sisè curs i la revàlida superior a l’Institut Ramon Llull amb la promoció 1949-1955 juntament amb Mateu Roca Colom, Joan Caldentey Roca, Mateu Gené Soler, Antoni Simarro Bernat, Felip Amorós Salas, Joan Tortella Busquets i altres. Coneixedor dels móns del port de Palma i del transport per mar de mercaderies, participa en la creació de les empreses navilieres Contenemar i Iscomar, d’Andreu Seguí, especialitzades en la prestació de serveis de transport per mar de mercaderies en contenidors. Els anys seixanta i setanta del segle passat experimenten una notable expansió a l’empara de l’increment d’activitat dels sectors de la construcció i de l’hostaleria a les illes. Arran de l’entrada en servei els primers anys 60 dels vaixells roll on roll off, reaccionen incrementant les dimensions de les embarcacions i augmentant llur capacitat efectiva i relativa de càrrega, fet que els permet ser competitius en preus i en qualitat del servei (rapidesa, puntualitat, ritme, etc.). Al transport entre la Península i les illes afegeixen operacions de transport entre altres ports de la Península, Canàries i el Marroc. President d’Iscomar i executiu de Contenemar, porta la tasca executiva del grup i la seva gestió estratègica. Presideix la Comissió de Navegació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i fa part de la Comissió Executiva de l’entitat. És un dels principals animadors de les reunions anuals dels condeixebles de la promoció del 1955 de l’Institut. Casat amb Francisca Galmés Arbona, són pares de sis fills: Lluc, Miquel, Margalida, Mercè, Joan i Francisca. Mor sobtadament a causa d’una crisi cardíaca als 54 anys d’edat.


Cèlia Vinyes Olivella (Lleida, Catalunya, 16 de juny de 1915 – Almeria, 21 de juny de 1954)

Poetessa i professora. Nada a Lleida, es trasllada amb la família a Palma, quan el pare, Gabriel Vinyes Morant, ocupa la càtedra de pedagogia de l’Escola Normal de Mestres de Palma. Estudia el batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Palma amb la promoció 1927-1933, de la qual fan part Pau Frontera Homs, Manel Salas Garau, Bernat Vidal Oliver, Magdalena Palmer Verger i altres. A la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona cursa la llicenciatura en llengua i literatura, que a causa de la interrupció imposada per la guerra civil no acaba fins al 1941. El 1943 obté per oposició plaça de catedràtica de llengua i literatura d’institut i és destinada, a petició pròpia, a l’Institut d’Almeria. A més de les classes que li corresponen, escriu poesia en castellà i en català i desplega una gran activitat com a dinamitzadora cultural del centre i de la ciutat. La seva poesia, destinada en gran part a la lectura per part d’infants, s’emmarca en un corrent innovador dins d’unes circumstàncies ambientals de desinterès per la cultura. Contreu matrimoni amb Arturo Medina, catedràtic de l’Institut d’Almeria. Mor prematurament als 39 anys d’edat. Després del seu traspàs es publica un recull de la seva obra a cura del seu antic mestre Guillermo Díaz Plaja. L’Institut d’Almeria porta el seu nom. L’Ajuntament d’Almeria erigí un monument a la seva memòria, amb un bust seu fet en bronze, ubicat a una plaça de la ciutat. Té una entrada a la GEC.Bibliografía

GEC, Cèlia Vinyes Olivella.

J. PLA, Las Orlas, P i P ed., pàg. 64-65, Palma, 1989.

Wikipedia, Celia Viñas