domingo, 4 de agosto de 2013

Marivent (Can Saridakis)

La residència que Ioannnes Saridakis es fa construir a Mallorca rep inicialment el nom de Marivent. Rodejada d’un solar de 33 mil metres quadrats amb jardins i pinar, popularment coneguda com Can Saridakis, des del 1973 rep el nom de Palau de Marivent.
Marivent, 2000 ca.

Ioannes Saridakis (Alexandria, 1877 – Palma, 1963), enginyer de mines, egipci, d’origen grec, s’estableix a Mallorca el 1923 amb la seva esposa, Laura Mounier, titular d’un patrimoni important. El matrimoni Saridakis-Mounier adquireix un solar de 33.000 m2 al costat de l’antic Hotel Príncep Alfons, a la zona de Cala Major, concorreguda platja del terme municipal de Palma. El matrimoni encarrega a l’arquitecte Guillem Fortesa Pinya la construcció d’un casal ampli i còmode per viure-hi de manera permanent i des del que poder gaudir de les vistes privilegiades del solar esmentat abans. Tenen presa i l’edificació es duu a terme en dos anys (1923-1925). L’edifici incorpora elements regionalistes, racionalistes i modernistes, en una obra que té com a eix visual una torre elevada que dóna al conjunt una aparença d’antic castell o fortificació.

El mobiliari reuneix peces de ceràmica espanyola (Manises, Ribesalbes, Alcora, etc.), pintura de Santiago Rusiñol, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Anglada, Joaquim Mir, Bernareggi i altres pintors amics de Saridakis, gravats, teles de Saridakis i algunes obres atribuïdes a Picasso, Sorolla, Delacroix, Goya, Zuloaga, etc. Hi ha escultures i mobiliari divers. Les peces d’art són més de mil. La biblioteca té uns 2 mil exemplars.

Després de restar vidu, Ioannes Saridakis, hereu universal de la primera esposa, contreu matrimoni en segones núpcies amb Anunciació “Ana” Marconi Taffani. Els darrers anys de vida Ioannes Saridakis i Ana Marconi acorden que després del traspàs del primer, la seva vídua farà donació del casal, conegut popularment com Can Saridakis, a la Diputació Provincial de les Balears perquè el mantingui en condicions i el tingui obert al públic com a museu.

Ioannes Saridakis durant els anys d’estada a Mallorca es dedica a pintar i a relacionar-se amb persones del món de la cultura i de les arts. També fa viatges a l’estranger. Mor el 1963 a Marivent als 86 anys. Tot seguit, el 25 de maig de 1965 Ana Marconi fa la donació acordada amb el marit a la Diputació Provincial en un acte en el que aquesta està representada pel seu president, Rafel Villalonga Blanes. La donació es fa sotmesa a vàries condicions, la principal de les quals és l’obertura de Marivent al públic com a museu. Així es fa i Marivent es pot visitar, d’acord amb un horari limitat, a partir del juny de 1965. Les condicions permeten la possibilitat de l’ús de l’immoble com a residència temporal del Cap de l’Estat.

La Diputació Provincial acorda cedir l’ús de Marivent als Prínceps d’Espanya, que accepten verbalment l’oferta el 1972. L’edifici és sotmès a obres de remodelació i modernització, que duren més d’un any. S’habiliten diversos despatxos. A la planta primera s’instal·len els dormitoris de Joan Carles i de Sofia i dels convidats. La planta superior es reserva com a espai per als fills. En el jardí es construeix una piscina. La terrassa acull una zona coberta, destinada a menjador d’estiu. A la casa dels posaders (una edificació separada) es munta una sala de premsa. L’acte formal de cessió al Prínceps d’Espanya de l’ús de l’edifici i del jardí circumdant té lloc el 4 d’agost de 1973. Els prínceps passen a ocupar-lo i a partir d’aleshores Can Saridakis rep el nom de Palau de Marivent. El 21 de novembre de 1975 es converteix en residència reial a Mallorca.

El museu Saridakis, ubicat a Marivent, es tanca al públic per obres el 1972 i de manera indefinida per raons de seguretat a partir del 1973. Aleshores José Carlos Herman Marconi, fill i hereu d’Ana Marconi, segona esposa de Ioannes Saridakis, reclama les peces del museu a la Diputació Provincial. S’inicia així un litigi que culmina el 1986 amb una sentència judicial favorable al demandant. Les diferències sobre el valor de les peces del museu són insalvables. Mentre Marconi demana 3.000 milions de ptes., el Govern disposa d’una valoració d’experts de 40 milions de ptes. Atesa la impossibilitat d’un acord, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, successora de l’antiga Diputació Provincial en la propietat de Marivent, acorda embalar tots els elements mobles del museu i enviar-los al Sr. Marconi, que els posa a la venda de manera immediata a través d’antiquaris de Barcelona i de Palma. Patrimoni Nacional substitueix les peces retirades per unes altres i completa la nova decoració de la casa.

A Marivent els reis han rebut els Prínceps de Gal·les Carles i Diana, els emperadors del Japó, el president dels EUA Bill Clinton, l’esposa Hillary i la filla (1997), l’antic rei de Grècia Constantí, la seva esposa Ana Maria i fills, Michelle Obama i una de les seves filles, etc.

La residència de Marivent és usada els mesos d’estiu, els dies de vacances de la Setmana Santa i en ocasions esporàdiques. El rei, afeccionat a visitar Mallorca i residir-hi els estius des dels anys de la seva joventut, no ha faltat mai a la cita estiuenca de Marivent. La presència del reis a Marivent ha beneficiat de manera molt important la imatge de Mallorca i de les Balears a tot el món i de manera especial en els països d’origen dels turistes que visiten les illes.

Palma, 5 d’agost de 2013
Quatre perspectives de Marivent, 2000 ca.