sábado, 6 de julio de 2013

L’obelisc de la plaça de Sant Pere (Roma)

D’una sola peça, té una alçada de 25:50 m i pesa 327 tones. Va ser extret de la pedra de granit d’Assuan fa uns 4.000 anys. L’emperador Cal·lígula va ordenar el seu trasllat des de la ciutat d’Heliòpolis (Egipte) a Roma el 37 dC com a trofeu de guerra.

A Roma és ubicat en el Circus Maximus, que construí Cal·lígula i acabà Neró. Segons la tradició sant Pere va ser crucificat al costat del monòlit, que honorava la memòria d’August i de Tiberi.

El Papa Sixte V manà la seva reubicació al davant de la basílica de Sant Pere (Roma), situada prop de l’antic Circus Maximus. El canvi d’ubicació va ser dirigit per l’arquitecte Domenico Fontana (1543-1607). Els homes que participaven en l’aixecament del monòlit tenien ordres de guardar silenci sota pena de mort. En veure que les cordes feien fum, Benedetto Bresca (Sanremo 1530-1603), capità mercant, digué en veu alta “aigua a les cordes”. L’avís serví per salvar l’operació, que reixí de situar la pedra en posició vertical. L’obelisc resta situat a la nova ubicació el dia 10 de setembre de 1586.

Benedetto Bresca va ser honorat amb la concessió exclusiva de vendre les palmes del dia del Ram en els volts de Sant Pere, que els seus descendents encara conserven.

És el segon monòlit més alt de la ciutat de Roma. És conegut com a l’obelisc vaticà, l’obelisc de la plaça de Sant Pere i l’obelisc de Cal·lígula.Obelisc de la Plaça de Sant Pere

Fundació Turística i Cultural Illes Balears (FUNDATUR)

El Patronat de la Fundació es constitueix el 1997 de la manera següent:

Jaume Matas Palou (Govern de les Illes Balers)
Josep M. González Ortea (Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears)
Miquel Vicens Ferrer (Associació del Foment del Turisme de Mallorca i del Foment del Turisme d’Eivissa)
Josep Seguí Díaz (Foment del Turisme de Menorca)
Josep F. Conrado Villalonga (Caixa de Pensions i Estalvis “la Caixa”)
Pere J. Batle Mayol (Caixa de Balears “Sa Nostra”)
Gabriel Escarrer Julià (Inmotel Inversions – Sol Melià)
Josep Linares Colom (Iberostar Hotels i Apartaments)
Enric Piñel López (Banca March)
Joan Josep Hidalgo Acera (Air Europa)
Josep Lluís Carrillo Benítez (Hotels Globals)
Gabriel Barceló Oliver (Hotel Dux – Grup Barceló)
Antoni Fontanet Obrador (Productes Fontanet)
Carme Matutes Prats (Associació Hotelera Doliga)
Isabel Garcia Lorca (Viatges Soltur)
Miquel Rosselló Ramon (Roxa)
Gonçal Pascual Arias (Spanair)
Miquel Ramis Martorell (Grupotel)
Pere A. Serra Bauzà (Hora Nova – Grup Serra)
Josep A. Fernández-Alarcón Roca (Riu Hotels)
Pere Ballester Simonet, a proposta de Sol Melià
Maria Josep Hidalgo Gutérrez, a proposta d’Air Europa
Susana Carrillo Szymanska, a proposta d’Hotels Globals

Carme Matutes Prats, és la presidenta del Patronat

El grup promotor de Fundatur va estar format per Gabriel Barceló Oliver, Carme Matutes Prats, Gabriel Escarrer Julià i Josep Francesc Conrado Villalonga.

A les 19 empreses fundacionals (18 entitats privades i el Govern de les Illes Balears) s’afegeixen posteriorment, entre d'altres, les següents empreses:

Banc de Crèdit Balear
GESA-Endesa
Josep Garcia Gelabert (Gràfiques Garcia)
Klaus Graff (Teka i Port de Portals)
Enric Puig Planas (Perfums Puig)
Josep Ferrer Sala (Freixenet)

Les aportacions es feren mitjançant el lliurament per part de cada entitat de 10 pagarés de 10 milions de ptes. cada un, amb venciments anuals entre el dia primer de gener de 1998 i el primer de gener de 2007. El Govern de la Illes Balears féu una aportació superior (2,7 milions d'euros).

El Fortuna III va ser construït a les drassanes Bazán, San Fernando (Cadis). L’embarcació va ser estrenada el 15 de gener de 2000 i tot seguit féu la travessia Cadis-Palma (Mallorca). El cost de l’embarcació va ser de 17.503.664 euros. El 16 de maig de 2013 la Casa del Rei comunica al Patrimoni Nacional la renuncia del Rei a l’embarcació. Carme Matutes Prats, en nom del Patronat de FUNDATUR, sol·licita per carta al Patrimoni Nacional que l’embarcació sigui retornada a la Fundació. Segons manifestacions a la premsa, la Fundació disposa actualment d’actius financers per valor d’uns 3,3 milions d’euros. Entre el 2000 i el 2013 la Fundació organitza diversos concerts a la Seu de Palma.

El 28 de gener de 2014 es varen signar els documents corresponents a la reversió a Fundatur de la propietat de la embarcació.