martes, 3 de septiembre de 2013

Francesc Vidal i Vidal (Palma s XIX)

Capità mercant i pintor. Exerceix coma a pilot i, després, com a capità de la marina mercant. En fer-se gran, s’especialitza en la pintura de vaixells i de marines. Pinta dues versions del vapor Maria, una per a la companyia Transmediterrània i l’altra per a la companyia Aucona, els pailebots Antonieta i San Miguel (1877) i les pollacres Joven Beatriz i Josefa (1879), ambdues de la companyia armadora d’Ignasi Fuster Fortesa i la corbeta Maria Isabel, des de la coberta de la qual pinta altres velers. Es manté actiu entre 1867 i 1879.

Li agrada pintar embarcacions amb vent de popa i totes les veles desplegades. Les superfícies de la mar són planes o lleugerament arrissades. Habitualment representa els velers amb les banderoles de la companyia armadora, port de matrícula i nom de l'embarcació i amb la bandera espanyola de la Marina, de 5 franges, desplegades i ben visibles, fet que li permet afegir uns tocs oportuns de color.a la composició. Els seus treballs excel·leixen pel bon acabat i las característiques de gran qualitat que els acompanyen.

El 1878 participa amb dos olis a l’Exposició Universal de París. El novembre de 1879 aporta una obra titulada Marina a la subhasta que es realitza a Palma per reunir fons destinats als damnificats de les inundacions de Múrcia.

Hi ha obres seves a la seu de la companyia Transmediterrània, a la seu d’Aucona (Palma) i a l’antiga col·lecció de Bartomeu March Servera, de Madrid. A l’antiga col·lecció de quadres de vaixells de Bartomeu Planas Rosselló, subhastada a Londres el juny de 2003 i tristament dispersada, hi havia nou teles signades per ell. Una era la titulada Barca de tres mastils Ignasi Fuster navegant a tota vela (1879), possiblement de la companyia armadora d’Ignasi Fuster i Fortesa, amb seu a Palma. El seu nebot Raimon Pou Vidal va ser també pintor de quadres de vaixells.

The Spanish three-masted barque Ignacio Fuster under full sail   
Francesc Vidal i Vidal, La barca de tres mastils Ignasi Fuster,
oli/tela, 1879


Bibliografia

CATÀLEG-2003, Subhasta 11-12 de juny 2003, Christie’s King Street, London


Joan LLABRÉS BERNAL, Notícias y relacione s históricas de Mallorca, segle XIX, tom V, 1871-1880, pàg. 579-580, Palma, 1971.


GEM, 18, 136