martes, 22 de julio de 2014

Miquel Torrens Homar (Petra, Mallorca, 10 de juny de 1810 - 26 de gener de 1882)

Llatinista, professor i prevere. Franciscà exclaustrat, escriu poesia en llatí i en castellà. El 1834 s'ordena de prevere i el 1835 és exclaustrat. El 31 de desembre de 1835 és nomenat catedràtic de llatí i grec clàssic de l’Institut Balear. Posteriorment exerceix, addicionalment, les funcions de subdirector del centre. Consta que el 1872 impartí a l'Institut un curset sobre La Il·liada. Mort als 71 anys, el funeral en sufragi de la seva ànima es diu a l’església de Monti-sion. Té una entrada a la GEM.


Bibliografia

GEM,  17, 250

Joan POU MUNTANER, Noticias y Relaciones històricas, t. VI, 1881-1885, pàg. 86, Palma, 1985