martes, 8 de octubre de 2013

Pintura de la Caixa de les Balears 'Sa Nostra'


Enterrament de Ramon Llull, oli/telaAntoni Gelabert, Son Bibiloni, oli/tela, 1904 c.

Pere Blanes Viale, oli/tela

Santiago Rusiñol, Fossar de pedres, oli/tela

Antoni Gelabert Massot, Dona asseguda. oli/tela, 1907

cuadro
Antoni Ribas Oliver, Pescadors arribant de la feina, oli/tela, 1874

Eivissa (Josep Tarrés Palau)
Josep Tarrés Palau, Port d'Eivissa, oli/tela, 1933

Antoni Fuster Fortesa, La Seu i sa Llonja des del Mollet, oli/taula, 1895 c.