viernes, 11 de febrero de 2011

Pere Sampol Rosselló (Palma 1837 - 14 de març de 1914)

Jurista, advocat, polític i voluntari de Creu Roja.

Estudia el batxillerat a Palma i es llicencia en dret a la Península. En acabar la carrera es dóna d’alta en el Col·legi d’Advocats i es dedica a l’exercici lliure de la professió, amb bufet obert al carrer Pont i Vic, núm. 7, on té també l’habitatge.

És vicepresident del Banc Agrícola i Comercial S.A., constituït el 1881, que el 1884 es fusiona amb el Canvi Mallorquí. És elegit diputat provincial el 14-IX-1884 i poc després és president de la Diputació Provincial (1884-1885). El 1895 és diputat provincial.

Entre el final del s. XIX i el 1914 és consultor lletrat de la Comissió de Creu Roja a Palma i vocal de la seva junta directiva.

Casat amb Maria Josepa Ripoll Planas, tenen 5 fills: Joana Maria, Francisca, Maria Josepa, Josep i Pere. Els seus fills Josep i Pere Sampol Ripoll fan la carrera de dret, però no l’exerceixen. Pere s’especialitza com a bibliòfil i és membre de la Societat Arqueològica Lul•liana.Referències


GEM, “Banc Agrícola i Comercial”, volum I, pàg. 371, Palma 1991.

GEM, “Diputació provincial”, Volum IV, pàg. 316, Palma 1991.

Rafael ALENYÀ, “Anuario Balear”, Palma, 1928.

Pere d’Alcàntara PEÑA, “Guía de las Baleares”, pàg. 128, Librería J. Tous ed., Palma 1891.