miércoles, 16 de enero de 2013

Joan Vidal Perelló (Sóller, Mallorca, 1 de juny de 1938 – Palma, 2 de juny de 2005)


Músic, compositor, jurista i registrador. Cursa estudis eclesiàstic en el Seminari Diocesà de Sant Pere, de Mallorca. Posteriorment, fa el curs preuniversitari a Barcelona i estudia a la Facultat de Dret de la Universitat de Navarra, on es llicencia (1964). D’altra part, estudia piano amb Conxa Vilella i Joan Moll; composició amb Josep M. Thomàs, Jaume Mas Porcel i Antoni Mateu; i orgue amb Antoni Matheu.

Com a compositor és autor d’un grup de goigs. El 1959 crea ”Himne a l’alegria” i posa música al poema “Pelegrí”, de Jeroni Fito Cantó, i a “Cançons profanes”, de Josep Fortesa. Entre 1954 i 2005 és l'organista titular de la parròquia de Santanyí. És professor de dret civil de la UIB (1974-1985). Guanya (1970) les oposicions de registrador i obté plaça a la Península, que uns anys més tard trasllada a Palma. El 1985 passa a dirigir el Registre Mercantil de Mallorca i el 1989 és elegit president territorial dels registradors de les Balears.

És acadèmic numerari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears. És guardonat amb la Creu de Sant Raimon de Penyafort. El 2000, elegit conseller general de Caixa de les Balears “Sa Nostra”, ocupa plaça en el Consell d’Administració i n’és designat vicepresident. Dimiteix (2002) de tots els càrrecs en els òrgans de govern de l’entitat a causa de diferències amb la direcció a la qual demana transparència amb reiteració sense obtenir resposta (2002). D’arrelades posicions catòliques, actua com a col·laborador actiu de la parròquia de Santanyí, on resideix des d’infant, per a la qual gestiona l’obtenció de recursos destinats a les obres de manteniment, reformes i activitats. Sempre defensa posicions nacionalistes i de suport a la llengua catalana. En diverses ocasions fa part dels possibles candidats a presidir l’Obra Cultural Balear (OCB), de la qual és soci.

Vaig tenir amb ell una bona relació d’amistat durant els anys d’estudiants. Ell és el que m’embarca com a baix en l’Schola Cantorum (1955-59). Sovint compartim l’afecció comuna al cinema. Record que plegats varem veure a la sala parroquial del Terreno (Sala Rex) la pel·lícula “Mon oncle”, de Jacques Tati, i a un cinema del Passeig de Gràcia, de Barcelona, el film “Fantasia”, de Disney.


Bibliografia

GEM, 18, 132-133

DD.AA., “Qui és qui a Mallorca”, Promomallorca, 607, Palma 1999

Joan PARETS i SERRA et al, “Compositors de les Illes Balears”, El Gall ed. i Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Palma 2000

Andreu MANRESA, “Necrológica: Joan Vidal, registrador y compositor”, El País, 13-VI-2005