domingo, 23 de mayo de 2010

1938. Comissió Provincial de la Creu Roja a les Balears

Dames Auxiliars Voluntàries
Relació d’aspirants que han aprovat els exàmens (segon curs) i han obtingut el títol
Data: 22-V-1938


Margalida Alcover Vivó
Maria Teresa Alcover Vivó
Mercè Banyoles Alou
Isabel Bernat Bestard
Purificació Bonilla Martí
Catalina Canyellas Estrades
Margalida Canyellas Estrades
Rosa Celià Comas
Llúcia Cifre Balaguer
Catalina Comas Bauzà
Àngels Comas Brunet
Trinitat Delgado Garcia-Morales
Maria Dolors Delgado Garcia-Morales
Àngela Frau Miralles
Catalina Fuster Cortès
Elvira González i González
Josepa González-Moro Saforteza
Francisca Jofre Nicolau
Bárbara Lacy Sureda
Carme Lacy Sureda
Francisca Lacy Sureda
Maria de la Pau López Echeandia
Margalida Marroig Crespí
Catalina Mulet Nicolau
Catalina Noguera Jaume
Maria Antònia Olesa Gual
Maria del Pilar Olesa Gual
Magdalena Palmer Verger
Francisca Pascual Pujadas
Maria Dolors Pérez Català
Francisca Planas Santandreu
Joana Pons Juanes
Josepina Llompart Contestí
Concepció Ramis Juan
Isabel Riutort Pineda
Maria Dolors Rodríguez Acosta
Maria del Carme Rosselló Guiscafré
Francisca Rosselló Tous
Francisca Roda Dempere
Maria de la Llum Salas Cardenal
Rafaela Sardón Rodríguez
Catalina du Seutre Salas
Dolors Stengel Bosca
Elvira Vanrell i Vanrell
Antònia Villalonga Coll
Francisca Villalonga Coll
Clara Villalonga Coll
Catalina Saforteza Sureda
Concepció Xaudaró Rodorera
Anna Massanet Bestard
Àngels-Avilda Nido i Nido
Magdalena Riutort Pineda
Maria Magdalena Ramis Vidal


Font: Memòria 1936-38 de Creu Roja a les Balears