jueves, 14 de marzo de 2013

Josep Roses Rovira (Palma, 1921 – 9 de març de 2013)


Empresari, desplega nombroses activitats empresarials en el marc d’un lúcid afany de diversificació.

Fill de Llorenç Roses Bermejo (Puerto Rico, 1895 - Palma, 1936), descendent d'una família natural de Llanera (la Segarra), cursa els estudis primaris i secundaris a Palma, on obté el títol de batxiller el 1939. De ben jove es dedica a organitzar espectacles de boxa i lluita lliure, amb col·laboració amb el Teatre Balear (Palma), i el 1949 presideix la Junta directiva del club de futbol Atlètic Baleares. A partir del 1951 s’interessa a donar continuïtat als negocis del pare, sobretot. al desenvolupament urbanístic de Palmanova, on estableix la seva residència, gestiona l’hotel Morocco, munta la pizzeria Ciros, hi impulsa la creació del Club Nàutic i realitza promocions immobiliàries.

En els anys 60 s’associa amb Ferran Tous Lladó, fill de Josep Tous Ferrer, amb qui constitueix l’empresa Roses-Tous, que explota el Teatre Balear, el Teatre Líric, el cinema Progreso, el Saló Eivissa, la gran sala de festes Rosales i d’altres. També gestiona el Teatre Poliorama, de Barcelona. Els darrers anys 70 dedica el Teatre Balear a bingo en una operació que resulta un èxit notable. D’altra banda, munta una empresa constructora, que realitza les obres de construcció de diversos edificis importants, com ara el de la seu principal de “la Caixa” a Palma, a l’avinguda d’Alexandre Rosselló. El 1973 adquireix a la família Fuster Miró-Granada la finca rústica de Biniatzar (Bunyola), que parcel·la, per bé que conserva les cases històriques, que restaura i embelleix amb gust i encert.

De concepcions liberals, es persona vitalista, oberta i, sobretot, sincera. Les seves afeccions són els viatges, la caça major, la navegació i la bona taula. Casat amb Catalina Abrines, és pare d’una filla, Maria dels Dolors, i d'un fill, Llorenç. Resta vidu i es casa en segones núpcies amb Yvonne Cotton.

Retirat de les activitats empresarials per motius d’edat, mor als 91 anys. El funeral es diu a la parròquia de Sant Llorenç, de Palmanova. Descansa a la cripta familiar del cementiri de Palma.

Vaig tenir l’oportunitat de tractar-lo personalment els anys 1975-1985 arran de les relacions comercials que va mantenir amb la sucursal a Palma del Banc Industrial de Catalunya a través de la societat Nopano S.A., propietària de solars a ses Planes, de Palmanova. En conservo un record entranyable associat a la constatació de la seva qualitat humana, el seu esperit comunicatiu i sincer i la seva noblesa innata. El vaig saludar per darrera vegada al restaurant Ca l’Isidre, de Barcelona, que tenia el costum de visitar sempre que passava per Barcelona.

Els seus fill varen vendre les cases de Biniatzar l'agost de 1977. Els nous propietaris les convertiren en apartaments per a turistes.


Bibliografia

R.C., "José Roses Rovira, empresario", Última Hora, 13-III-2013, Palma

"José Roses Rovira", Última Hora, 12-III-2013, Palma

Joan PLA, Las Orlas, P & P edicions, Palma 1989