jueves, 15 de noviembre de 2012

Maria Ferret Espanyol (Barcelona, 10 de gener de 1924 – 11 de novembre de 2012)


Educadora i promotora socio-cultural. Casada amb Eladi Homs Zimmer i mestre d’escola, s’estableix a Mallorca el gener del 1956, als 32 anys, i hi resideix fins al 1969. Amb el seu suport, el marit funda el Moviment Escolta de Mallorca amb la creació de la unitat Ramon Llull, a la qual segueixen altres unitats.

El 1958, amb el suport del marit, funda la branca femenina del moviment amb la creació de la unitat Rosa de bardissa. Més endavant crea la unitat Rosella. Les dues unitats constitueixen(1959) l’Agrupament Reina Constança. Compten de bon començament amb la col·laboració de Francesc de B. Moll i Casasnovas, Josep Maria Palau i Camps, Alfons Barceló, Mn. Miquel Siquier, Mn. Joan Trias i molts altres. Fan els primers aplecs generals a Biniatzar (Bunyola) i, posteriorment, a Son Macià (sa Indioteria, Palma).

El bisbe Rafel Álvarez Lara crea la Delegació Diocesana de Guiatge i la nomena delegada, càrrec que manté fins que marxa de l’illa el 1969. Les activitats mixtes comencen el 1972. El 1976 les dues seccions s’integren en un sol moviment i donen lloc al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca o Moviment Scout Catòlic.

El 1993 es constitueix la Fundació Maria Ferret, vinculada a l’Església, amb el propòsit de promoure activitats culturals, educatives i d’esbarjo a l’aire lliure i amb contacte amb la natura per a infants i joves, concebudes i gestionades d’acord amb els valors i mètodes del moviment escolta fundat per Robert Baden-Powell. La fundació, entre d’altres activitats, gestiona actualment (2012) algunes instal·lacions infantils i juvenils, com les de Sa Torrentera (Sencelles), Poble Nou (Alcúdia), Son Serra (Santa Margalida) i s’Alova (Sóller).

Des del 1997 un carrer de la barriada de Cas Capiscol, de Palma, duu el seu nom en reconeixement de la labor educativa que desplegà a Palma i al conjunt de Mallorca. El 1999 és guardonada per l’Obra Cultural Balear en atenció a la seva tasca de promoció entre els joves de la defensa de la llengua catalana, de la cultura pròpia i del país.

Mor a Barcelona el novembre de 2012, als 87 anys. Les seves cendres reposen a la possessió de Sa Torrentera (Sencelles) al costat de les del marit.Bibliografia

Cecili BUELE RAMIS, “Reconeixement de mèrits del Moviment Escolta i Guiatge de Manacor, mallorcaweb.com, Manacor, 4-II- 2000

Mateu CERDÀ, “L’escoltisme a Mallorca (1907-1995)”, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999

R.L. “Maria Ferrer i Espanyol”, Obituari, Última Hora, 12-XI-2012, 19

Pep Lluís RIERA I MOLL, “L’empremta de Maria Ferret”, Última Hora, 43

Raquel GALÁN, “Fallece María Ferret”, Diario de Mallorca, 13-XI-2012, 14

GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, Fundació Maria Ferret, 19, 34

GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA, Eladi Homs Zimmer, 19, 56