miércoles, 7 de enero de 2015

Guillem Fortesa Valentí (Palma, Mallorca, 1830 - 1873)

Arxiver, assagista,  poeta i crític literari i teatral. Estudia el batxillerat a l’Institut Balear (Palma) amb la promoció del 1846. Treballa a l’arxiu municipal de Barcelona i al de l’Acadèmia de la Història (Madrid). És autor de Juicio crítico de las obras de don Antonio de Capmany de Montpalau (1857) i de Algunas reflexiones acerca del estado actual de las letras en España (1860). Participà vàries vegades als Jocs Florals de Barcelona. Com a poeta és conegut sobretot pel poema en català L’orfenet savoiard. Després de la seva mort es publiquen les Obras críticas (1882) i les Obras literarias (1894). D’esperit bohemi i crític prou destraler, mor prematurament als 42 anys.Bibliografía

GES, Guillem Forteza i Valentí.

VIQUIPÈDIA, Guillem Forteza i Valentí.

Joan MAS i VIVES, Forteza Valentí, Guillem, Diccionari del teatre a les Illes Balears, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 290, Barcelona, 2003.

Margalida TOMÀS, Sol contra tots: aproximació a la biografia de Guillem Fortesa i Valentí, Randa, 54, pàg. 109-128, Barcelona, 2005.