sábado, 13 de julio de 2013

La llista dels xuetes mallorquins de 1942

Durant els primers anys de la IIGM es fa a Mallorca una llista de xuetes destinats a ser deportats a camps de concentració i extermini nazis. Era un moment particularment delicat: la persecució dels jueus a Europa (Alemanya i països ocupats per les tropes nazis) es troba en un punt culminant i el règim de Franco viu una etapa eufòrica de filonazisme.

Fa la llista i la posa en circulació en els cercles restringits del poder la Falange amb la col·laboració dels consulats d'Alemanya i Itàlia. És decisiva la intervenció del bisbe de Mallorca Josep Miralles Asbert, que la fa ampliar molt considerablement amb el propòsit que fos inviable el su ús. Sembla que la versió final de la llista inclou prop d'un 35% de la població de l'illa d'aleshores.

Cita la llista i les seves successives formulacions Miquel Fortesa Pinya a l'obra Els descendents dels jueus conversos de Mallorca (1965). N'han parlat Josep Mascaró Passarius, Antoni Serra Bauzà i altres. Lleonard Muntaner, historiador expert en el tema dels xuetes, diu que ha vist la referència que hi fa Francesc Aguiló en el seu dietari inèdit, que conserven l'editor Miquel Font i els seus descendents.

Arran de l'evolució de la guerra a Europa a partir de la derrota alemanya a Stalingrad, els filonazis perden poder dins el règim de la Dictadura i la llista (o el conjunt final de llistes) es deixa de costat. Tot amb tot, la inquietud de la població xueta no solament no desapareix, sinó que es manté activa fins més enllà del maig de 1945. Val a dir que des del 1720, data de la darrera sentència capital de la Inquisició contra un xueta (signada per Jordi Trullolls Dameto (1670-1723)), de nom Gabriel Cortès, el col·lectiu havia viscut un període de certa tranquil·litat, que el 1942 es veu trencant abruptament.

Xueta és tota persona que porta un dels 15 cognoms considerats infames per la població i les institucions perquè corresponen a conversos condemnats i executats en els darrers actes de fe per pràctiques criptojueves. Dit d'una altra manera, són xuetes només una part dels descendents dels jueus conversos de Mallorca, ja que són molts els cognoms d'aquest grup que la memòria popular amb el pas del temps deixa d'identificar i d'estigmatitzar.


Bibliografia

Miquel FORTESA PINYA, "Els descendents dels jueus conversos de Mallorca. Quatre mots de la veritat", Gràfiques Miramar, Palma, 1966.

CS, "La desapareguda llista dels xuetes mallorquins", Ara Balears, 13-VII-2013, pàg. 36.